Το παρόν άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

Σε αυτήν τη σειρά παρουσιάζουμε μια πολυεπίπεδη διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου διαχείρισης ρίσκου και χρημάτων. Αυτό το μέρος εξετάζει το γιατί οι περισσότεροι επενδυτές χάνουν χρήματα κατά τις εκτελέσεις συναλλαγών.

Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι επενδυτές – ανεξάρτητα από τη νοημοσύνη τους και τη γνώση τους για την αγορά και τις αγορές που συναλλάσσονται – χάνουν χρήματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Αλλά: είναι οι αγορές τόσο περίπλοκες και σύνθετες ώστε μόνο λίγοι να μπορούν να ενεργούν επικερδώς σε αυτές ή μήπως η αποτυχία οφείλεται σε κοινά λάθη που κάνουν πολλοί επενδυτές;

Ισχύει το δεύτερο. Εάν ο επενδυτής αποφύγει τα κλασικά και κοινά λάθη του μέσου επενδυτή, οι πιθανότητες για κερδοφόρες συναλλαγές αυξάνονται ιδιαίτερα.

Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να αποφύγετε τα πιό κοινά λάθη με την εφαρμογή ορθής διαχείρισης κινδύνου και χρημάτων – αν και συναισθηματικά και ψυχολογικά είναι πολύ προκλητικό. Δεν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες αλλά: όσον αφορά την ψυχολογία των οικονομικών μιλάμε για την αποκαλούμενη «αποστροφή απωλειών» (loss-aversion) που αποτελεί μεγάλο μέρος του ψυχολογικού φορτίου.

Σε αυτό το άρθρο θα συζητήσουμε για δυο βασικούς παράγοντες της διαχείρισης κινδύνου και χρημάτων:

 1. Δημιουργήστε στις συναλλαγές σας καταστάσεις όπου ρισκάρετε λιγότερα από όσα κερδίζετε – με άλλα λόγια: Ψάξτε για ευκαιρίες εκτέλεσης συναλλαγών όπου η αναλογία ρίσκου/ανταμοιβής (RRR) να είναι τουλάχιστον 1:2.
 1. Αποφύγετε μια υψηλή αποτελεσματική μόχλευση στις συναλλαγές σας και ρισκάρετε μόνο ένα ορισμένο ποσό κεφαλαίου συναλλαγών που βρίσκεται εντός της προσωπικής ζώνης άνεσής σας. Παραδείγματος χάριν, ρισκάρετε μόνο έως και πέντε τοις εκατό του κεφαλαίου σας με όλες τις ανοικτές συναλλαγές σας.

Αρχίζουμε συναλλασσόμενοι ευκαιρίες που προσφέρουν μια αναλόγία RRR ίση τουλάχιστον με 1:2. Μια ανάλυση της παγκόσμιας dailyFX-Researchteam, η οποία εξέτασε τη συμπεριφορά των ιδιωτών επενδυτών της FXCM, δείχνει ότι οι περισσότεροι πελάτες της FXCM χάνουν χρήματα κατά τις συναλλαγές τους. Είναι ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν καταλαβαίνουν ή δεν ακολουθούν τα βασικά μιας καλής διαχείρισης κινδύνου και χρημάτων – και όχι επειδή δεν αναλύουν σωστά την αγορά. Η ανάλυση της αγοράς είναι πολύ καλή, όπως μπορείτε να δείτε στο διάγραμμα 1, όπου  απεικονίζεται το hit rate διαφορετικών ζευγών συναλλαγμάτων μεταξύ του τετάρτου τριμήνου του 2009 και του τρίτου τριμήνου του 2010.

Αλλά η πλειοψηφία των επενδυτών χάνει χρήματα – γιατί;

Οι άνευ ορίων συναλλαγές και η χρήση μιας πάρα πολύ υψηλής μόχλευσης, καθώς επίσης και η προαναφερθείσα σκέψη της αποστροφής απωλειών παίζουν σημαντικό ρόλο. Στην πραγματικότητα, η αποστροφή απωλειών οδηγεί στο γεγονός ότι οι επενδυτές συχνά διατηρούν τις θέσεις με απώλειες για πολύ χρόνο και κατοχυρώνουν τα κέρδη τους πολύ γρήγορα. Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο σενάριο που συναντούμε συχνά: Ο επενδυτής έχει περισσότερες συναλλαγές με κέρδη απ’ ό,τι με απώλειες, αλλά χάνει χρήματα (διάγραμμα 1).

Η καλή διαχείριση χρημάτων αρχίζει με το ζήτημα του μεγέθους του ρίσκου μιας συναλλαγής – πριν πραγματοποιηθεί είσοδος. Προκειμένου να σπάσετε το παράδοξο πρέπει να καθορίσετε το ρίσκο και την ανταμοιβή της προγραμματισμένης συναλλαγής εκ των προτέρων. Και πρέπει να ακολουθήσετε τον κανόνα που λέει ότι εκτελείτε μόνο συναλλαγές με RRR ίσο με 1:2 ή περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνετε για ευκαιρίες όπου κερδίζετε δύο pip για κάθε ένα pip ρίσκου. Εάν ακολουθείτε αυτόν τον κανόνα, δεν θα  έχετε πια την πίεση της ανάγκης να επιβεβαιώνεστε για κάθε συναλλαγή.

Ρίχνουμε μια ματιά στο ακόλουθο υποθετικό παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι ένας επενδυτής έχει ένα hit rate ίσο με 60% και κερδίζει, κατά μέσον όρο, δέκα μονάδες ανά συναλλαγή. Την ίδια στιγμή χάνει το 40% των συναλλαγών του και χάνει, κατά μέσον όρο, 30 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής χάνει μακροπρόθεσμα έξι μονάδες ανά συναλλαγή:

60% X 10 μονάδες – 40% X 30 μονάδες = (6 μονάδες – 12 μονάδες) /συναλλαγή = -6 μονάδες/συναλλαγή

Εάν ο επενδυτής κυνηγάει περισσότερα κέρδη και εάν θέλει οι κερδοφόρες συναλλαγές του να είναι διπλάσιες από εκείνες με απώλειες, αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο hit rate. Υποθέτουμε ότι το hit rate μειώνεται στο 40% – την ίδια στιγμή οι συναλλαγές με απώλειες ανεβαίνουν στο 60%. Υποθέτουμε επιπλέον ότι η μέση απώλεια είναι ακόμα 30 μονάδες, αλλά το μέσο κέρδος είναι πλέον 60 μονάδες ανά συναλλαγή.

Άρα ο επενδυτής αναμένει να κερδίζει κατά μέσο όρο έξι μονάδες ανά συναλλαγή:

40% X 60 μονάδες – 60% X 30 μονάδες = (24 μονάδες – 18 μονάδες) /συναλλαγή = +6 μονάδες/συναλλαγή

Συναλλαγές άνευ ορίων

Ο δεύτερος παράγοντας της διαχείρισης κινδύνου και χρημάτων είναι οι συναλλαγές άνευ ορίων και η χρήση υπερβολικής μόχλευσης (μέγεθος θέσης όλων των συναλλαγών/κεφάλαιο συναλλαγών). Αυτός είναι ο δεύτερος πιό συνηθισμένος λόγος αποτυχίας στις συναλλαγές.

Εάν ρισκάρετε το 2% του κεφαλαίου σας ανά συναλλαγή, δεν υπάρχει πρόβλημα – ως μεμονωμένος παράγοντας. Αλλά εάν έχετε δέκα ανοικτές θέσεις συγχρόνως με 2% ρίσκο η κάθε μια, διακινδυνεύετε ήδη το 20% του λογαριασμού σας (και μπορεί να το χάσετε, εάν αποτύχουν όλες οι συναλλαγές).

Επομένως, πρέπει να εξετάσετε το σχέδιο εκτέλεσης των συναλλαγών σας: Εάν λέει ότι θα ρισκάρετε μόνο το πέντε τοις εκατό του κεφαλαίου σας, κατά το μέγιστο, θα πρέπει να μειώσετε το μέγεθος θέσης των συναλλαγών σας. Κι αυτό γιατί οι δέκα συναλλαγές με ρίσκο δύο τοις εκατό ανά συναλλαγή δεν αντιστοιχούν στο πλάνο σας.

Ο τύπος για τον υπολογισμό του ρίσκου ανά συναλλαγή είναι ο εξής:

Κεφάλαιο σε ρίσκο = μονάδα-/αξία-pip Χ μέγεθος μονάδων σε ρίσκο/pip

Παραδείγματα για διάφορες θέσεις:

 • αγορά 10.000 EUR/USD, αξία pip 0,79 EUR, ρίσκο συναλλαγής: 100 pip
 • πώληση 10.000 USD/JPY, αξία pip: 0,73 EUR, ρίσκο συναλλαγής: 100 pip
 • πώληση DAX, αξία μονάδας: 2 EUR, ρίσκο συναλλαγής: 50 μονάδες

Κεφάλαιο σε ρίσκο = 79 EUR + 73 EUR + 100 EUR = 252 EUR

Εάν ο λογαριασμός των συναλλαγών σας είχε 5.000 EUR, αυτό θα σήμαινε 252/5.000 = 5%. Εάν το μέγιστο αποδεκτό ρίκο σας για όλες τις ανοικτές συναλλαγές είναι πέντε τοις εκατό, αυτό θα ήταν εντάξει, αλλά δεν θα πρέπει να ανοίξετε περισσότερες συναλλαγές. Η λύση θα ήταν να κλείσετε μια ή περισσότερες θέσεις ή να μειώσετε το μέγεθος μιας ή περισσότερων θέσεων, ώστε να δημιουργήσετε «χώρο» για νέες θέσεις.

Μπορείτε να γίνετε επιτυχείς εάν είστε έτοιμοι να αλλάξετε αυτά τα δύο βασικά σημεία στις συναλλαγές σας. Αρχίστε να βάζετε έξυπνα στοιχήματα, με άλλα λόγια: Ψάξτε για συναλλαγές που επιτυγχάνουν περισσότερη ανταμοιβή από ρίσκο. Αποφύγετε τις συναλλαγές άνευ ορίων και μειώστε τη μόχλευσή σας.

Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:

http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

Το περιοδικό TRADERS' παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρη πληροφόρηση για χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών, παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εγγραφείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο www.traders-mag.gr και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεύχη κάθε μήνα, με τις τελευταίες εξελίξεις και χρήσιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις ικανότητές σας ως trader.

5 Comments

 1. Πολύ όμορφο και κατατοπιστικό το άρθρο αυτό Τζιμάκο,θα βοηθήσει πολλούς traders.Η απορία που έχω είναι η εξής: Λέει το άρθρο ότι η αναλογία των κερδισμένων χαμένων trades για να είναι κερδισμένος μακροχρόνια ένας επενδυτής θα πρέπει να είναι 1:2.Πολύ σωστά δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω απλά να προσθέσω ότι υπάρχει και η περίπτωση να είναι κερδισμένος μακροχρόνια κάποιος όταν έχει πολλές συναλλαγές κερδισμένες όχι απαραίτητα με διπλάσιο κέρδος αλλά ελαχιστοποιώντας τις χαμένες του συναλλαγές.Έχω παράδειγμα ένα backtest που έκανα σε 50 pennystocks όπου βάζοντας 26% stoploss από το υψηλότερο σημείο μιας μετοχής και όχι από το σημείο αγοράς του σε κεφάλαιο 25.000 με 2% ρίσκου δηλαδή μέχρι 250 ευρώ χασούρας σε κάθε trade να έχω πολύ καλά αποτελέσματα.Απλά δεν ρισκάρουμε πολύ στα κέρδη μας να περιμένουμε περισσότερα φεύγουμε στο πρώτο target του fibonacci.Περιληπτικά να πω είχα 18% μ.ο. κέρδη και 18% μ.ο. χασούρας αλλά 79% πετυχημένα trades και 21% χαμένα για να βγεί το αποτέλεσμα αυτό με συνολικά κέρδη 10.000.Το επικίνδυνο στην όλη υπόθεση είναι να υπολογίσεις λάθος τα retracement του fibonacci οπότε θα σου βγει άλλο αποτέλεσμα.Φυσικά αυτό είναι ένα backtest και όχι αληθινά trading και θα ήθελα σαν απορία να σχολιαστεί αν υπάρχει περίπτωση οι υπολογισμοί μου να είναι σωστοί πάντα σε θεωρητικό επίπεδο.Παραθέτω τον calculator σε ecxel για να δείτε το αποτέλεσμα.

  • http://www.chrisperruna.com/?s=expectancy

   Δείτε το άρθρο στο παραπάνω link ενός αμερικανού trader από τον οποίο κατέβασα κάποιους calculators πολύ βοηθητικούς κατά τη γνώμη μου.Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να κάνει την μετάφραση από τον google για όποιον δυσκολεύεται στα αγγλικά ή αν θέλεις Τζιμάκο την παραθέτω μεταφρασμένη εδώ.

   • Εγώ πάντως βρήκα ενδιαφέρον ότι στο λινκ μπορεί κανείς να διαβάσει και για trading αλλά και για πόκερ, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία! Θενξ για το λινκ. Κάτι μου λέει το όνομά του, ίσως να έχω διαβάσει για αυτόν…

  • Βλέπω έχεις κάνει μεγάλες προόδους από την τελευταία φορά που “μιλήσαμε”! Πολύ ωραίο το εξέλ. Στο θέμα τώρα του 1:2, να πω καταρχήν ότι το άρθρο δεν είναι δικό μου κι ότι αυτή η αναλογία ρίσκου/κέρδους που “παίζει” τόσο πολύ στο διαδίκτυο με βρίσκει αντίθετο. Προσωπικά στην betfair το risk/reward ήταν 3:1, ανάποδα δηλαδή, αφού είχαμε πολύ συχνά κέρδη και σπάνια ήττες. Έτσι δεν χρειαζόταν να έχει κανείς μεγάλα κέρδη ανά trade, ακόμα κι αν οι ζημιές του σε κάθε χαμένο trade ήταν πολλαπλάσιες των κερδών. Με αυτό θέλω να πω ότι συμφωνώ με σένα στο ότι η αναλογία κέρδους/ρίσκου είναι εντελώς μοναδική για κάθε σύστημα/στρατηγική που εφαρμόζουμε. Εφόσον πετυχάινεις 79% κερδισμένα trade, μπορείς να κερδίζεις ένα unit και να χάνεις 1.5 και να βγεις και πάλι κερδισμένος! Η τυπική αναλογία 1:2 μάλλον υιοθετήθηκε για τους traders που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο, με σκοπό ίσως να παραμείνουν στο παιχνίδι λίγο παραπάνω, αφού φυσιολογικά αρχικά θα έχουν μικρό hit rate.

 2. Καλημέρα Τζιμάκο και πάλι.Θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με την διαχείριση κεφαλαίου στο forex διότι με μπερδεύει πολύ το forex.Σου στέλνω τις ρυθμίσεις μου στο zulutrade και θέλω να μου πείς σύμφωνα με το κεφάλαιο που έχω αν έχω κάνει σωστή διαχείριση κεφαλαίου. Παίρνουμε δηλαδή την χειρότερη περίπτωση που έχω αγοραστικές θέσεις και με τους 3 trader ταυτοχρόνως με όλες τις θέσεις τους ανοιχτές και χαμένες.Εγώ που πρέπει να κάνω stoploss?Στο zulutrade έχει όπως βλέπεις το zuluguard το οποίο έχω ρυθμίσει για τον καθένα να σταματήσω την χασούρα στα 420 δολλάρια που είναι το 2% του κεφαλαίου μου.Ο καθένας από τους παρόχους όμως άλλος αγοράζει 2000 άλλος 10000 κι άλλος 1000000 τεμάχια σε κάθε κίνησή του.Επίσης άλλος ανοίγει maximum 2 θέσεις άλλος 1 μόνο και άλλος 6 θέσεις.Εγώ παίζω 0,1 minilot για τον πρώτο που έχει τις περισσότερες θέσεις αλλά μικρότερα τεμάχια και 1 minilot για τους 2 τελευταίους που έχουν 1 & 2 ανοιχτές θέσεις αντίστοιχα σε κάθε trade.Μπορείς να Δεις την εικόνα και να μου πεις αν είμαι σωστός.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Exit mobile version