traders-logoΤο παρόν άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr.

Η επιλογή των θέσεων με τη βοήθεια των Harmonic Patterns και του Fibonacci. 

Σε προηγούμενα τεύχη είχαμε δει τους σχηματισμούς AB=CD, Bat, Shark, 5-0 και 3-Drives. Παρακάτω θα εξετάσουμε τους σχηματισμούς Gartley και Crab, ολοκληρώνοντας έτσι τους βασικούς σχηματισμούς του Harmonic Trading. Στόχος όλων των παραπάνω σχηματισμών είναι να βρούνε το δυνητικό σημείο αντιστροφής της τάσης.

Harmonic Pattern Gartley

Ένας από τους πιο γνωστούς αρμονικούς σχηματισμούς στην χρηματιστηριακή κοινότητα, για τον οποίο πρώτος έγραψε ο H.M. Gartley στο βιβλίο του Profits in the Stock Market (Lambert-Gann Publishing, 1935) στη σελίδα 222. Στο βιβλίο του τον περιγράφει ως retest μιας σημαντικής/-ού κορυφής ή πυθμένα, όταν η αγορά προσπαθεί να κάνει ένα καινούργιο υψηλό ή χαμηλό.

gartley-apttern-δ1

Ο σχηματισμός στηρίζεται σε συγκεκριμένες αναλογίες Fibonacci μεταξύ των πυθμένων και κορυφών και όπως και οι υπόλοιποι σχηματισμοί εμπεριέχει έναν σχηματισμό AB=CD. Ο σχηματισμός έχει συγκεκριμένους στόχους και απαιτεί γρήγορη αλλαγή θέσεων κατά την αντιστροφή της τάσης. Να σημειώσουμε επίσης ότι ταιριάζει τέλεια με την θεωρία Elliot Wave, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι ένας διορθωτικός (corrective move) σχηματισμός τύπου ‘Μ’ ή ‘W’, και να ακολουθείται από ένα impulse move.

Προϋποθέσεις για τον σχηματισμό Gartley

 • Το σημείο Β πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο 0,618 του ποδιού ΧΑ
 • Η προέκταση του ποδιού BC δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,618
 • Εμπεριέχει έναν σχηματισμό AB=CD
 • Το σημείο D, τοποθετείται στο 0,786 του ποδιού ΧΑ
 • Το σημείο C μπορεί να οπισθοχωρήσει εντός του εύρους 0,382-0,886 του ποδιού ΑΒ.

Ο ιδανικός σχηματισμός (Pesavento’s) Gartley θέλει το σημείο D ακριβώς στο 1,618 του ποδιού ΑΒ και το σημείο C στο εύρος 0,618-0,786 του ποδιού AB. Σε έναν ιδανικό σχηματισμό ο χρόνος ΑΒ είναι ίσος με τον CD (το σύνηθες όμως είναι Price x Time AB = Price x Time CD) και ο χρόνος AD στο εύρος 0,618-1,618 του χρόνου ΧΑ.

Τεχνικές επιβεβαίωσης για τους αρμονικούς σχηματισμούς Οι κυριότερες τεχνικές επιβεβαίωσης είναι οι εξής:

 • Οι γραμμές τάσης. Ιδανική περίπτωση να περνάει από τα σημεία Χ και D
 • Οι γραμμές στήριξης ή αντίστασης, κυρίως στα σημεία Β και D.
 • Οι αποκλίσεις, κυρίως στους τεχνικούς δείκτες RSI, MACD, ADX και Stochastic. Αποκλίσεις στους τεχνικούς δείκτες μεταξύ των σημείων Β και D και μεταξύ των Χ και D.
 • Volatility. Στον ιδανικό σχηματισμό η κίνηση από το σημείο Α έως λίγο πριν το σημείο D συνοδεύεται από χαμηλό Volatility. Ελέγξτε και τον χρόνο ανακοίνωσης θεμελιωδών στοιχείων.
 • Συνήθως η αντιστροφή της τάσης φέρνει και αυξημένο όγκο.
 • Άλλες τεχνικές επιβεβαίωσης: Band Indicator, Pivot Points, Andrews Pitchfork, Candlesticks, Extreme Price Range.

Μέχρι στιγμής είδαμε τον σχεδιασμό του σχηματισμού και τις τεχνικές επιβεβαίωσης για το σημείο αντιστροφής της τάσης. Παρακάτω θα δούμε, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2 την σχέση κέρδους/ρίσκου.

gartley-risk-reward-ratio-δ2

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο σχηματισμός Gartley μπορεί να σημαίνει και διόρθωση (ABC correction) η οποία πιθανόν να ακολουθείται από μια ωθητική κίνηση. Το μίνιμουμ εύρος αυτής της ώθησης θα πρέπει να είναι το προηγούμενο υψηλό, το οποίο σε αυτήν την περίπτωση θα είναι το σημείο Α. Όπως φαίνεται στο αριστερό διάγραμμα με τα σημεία Entry, Exit, και Stop loss η σχέση κέρδους/ρίσκου είναι 4/1. Εάν όμως, βρίσκεται στην αρχή ενός δυνατού impulse wave (Wave 3 in EWA/Elliott Wave theory) τότε εύκολα μπορεί να φθάσει το 1,618 της αρχικής κίνησης, δηλαδή του ποδιού ΧΑ. Σε αυτή την περίπτωση η σχέση κέρδους/ρίσκου αλλάζει σε 8/1. Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον, όπως περιγράφει ο H.M. Gartley, πρόκειται για retest σημαντικής κορυφής ή πυθμένα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα στηριχθούμε στην  στατιστική μελέτη του Bulkowski, η οποία δείχνει ότι οι πιθανότητες προσέγγισης του σημείου Β είναι 97%, του σημείου C 64% και για το σημείο Α 52%.

Πρακτική εφαρμογή

Στο διάγραμμα 3 φαίνεται η πορεία του τραπεζικού δείκτη από τις 06 έως 18 Μαΐου του 2015, όπου ολοκληρώθηκε ένας σχηματισμός bullish Gartley.

ftse-banks-bullish-gartley-δ3

Η κίνηση από το σημείο Χ έως το σημείο C πληροί επακριβώς τις προϋποθέσεις του ιδανικού σχηματισμού. Οπότε στο σημείο C οι επαγγελματίες traders πήρανε θέσεις short με στόχο το σημείο D. Το σημείο D θα έπρεπε να βρίσκεται στην ιδανική περίπτωση του σχηματισμού στο 1,618 του ποδιού ΑΒ, αντιθέτως η ουρά στο τελευταίο κόκκινο κερί έφτασε στο 1,272 του ΑΒ και έκλεισε πάνω από το 0,786 του ποδιού ΧΑ στις 606 μονάδες. Σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να επιστρατεύσουμε τις προαναφερθείσες τεχνικές επιβεβαίωσης για την αντιστροφή της τάσης και να αλλάξουμε γρήγορα τις θέσεις από short σε long. To ακραίο εύρος τιμών (extreme price range) την επόμενη μέρα επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση του σχηματισμού. Στην προκείμενη περίπτωση η άνοδος αρκέστηκε έως το σημείο C.

Harmonic Pattern Crab

Ο σχηματισμός Crab ανακαλύφθηκε το 2001 από τον Scott Carney. Το χαρακτηριστικό στοιχείο του σχηματισμού είναι ότι το σημείο αντιστροφής προκύπτει αποκλειστικά από την προέκταση 1,618 του ποδιού ΧΑ. Οι ακραίες προεκτάσεις (2.618, 3.14, 3.618) συμπληρώνουν την προέκταση 1,618 του ΧΑ. Παρόλο που οι αρμονικοί σχηματισμοί εμπεριέχουν έναν ιδανικό ή τουλάχιστον alternate AB=CD, στην περίπτωση του Crab έχει ελάχιστη σημασία. Αυτό δεν αναιρεί την συμμετρικότητα στου σχηματισμού. Λόγω της ακρότητας της προέκτασης δύναται να προκύψουν έντονες αλλαγές κοντά στον σημείο αντιστροφής της τάσης. Extreme price ranges είναι πιο πιθανά σε αυτόν τον σχηματισμό από ότι στους υπόλοιπους.

crab-pattern

Προϋποθέσεις για τον σχηματισμό Crab:

 • Το σημείο Β μπορεί να βρίσκεται μεταξύ των 0,382 και 0,618 του ποδιού ΧΑ.
 • Η ακραία προέκταση του ποδιού BC είναι συνήθως 2.618, 3.14 ή 3.618.
 • Το σημείο C βρίσκεται στο εύρος μεταξύ των 0,382-0,886 του ποδιού ΑΒ.
 • Μια κίνηση ABCD είναι αναγκαία, αλλά ένας σχηματισμός AB=CD είναι ελάσσονος σημασίας.
 • Η προέκταση 1.618 του ποδιού ΧΑ είναι καθοριστική για τον σχηματισμό.

Συμπέρασμα

γερονικολαου-bio-boxΣτην περίπτωση των παραπάνω σχηματισμών, οι επαγγελματίες επενδυτές ήξεραν τα πιθανά σημεία αντιστροφής και πήραν τις ανάλογες θέσεις. Παράλληλα όμως συνδυάζουν διαφορετικούς σχηματισμούς μεταξύ τους και αυξάνουν ή μειώνουν το μέγεθος της θέσης τους. Εάν συμπεριλάβουμε και διαγράμματα μικρότερων χρονικών πλαισίων στα πιθανά σημεία αντιστροφής και αποκλίσεις τεχνικών δεικτών και σχηματισμούς candlesticks, τα ποσοστά επιτυχίας των επαγγελματιών traders, αυξάνονται κατακόρυφα. Στο επόμενο τεύχος θα επεκταθούμε στα Neo Harmonic Patterns. Παράλληλα όμως, μπορείτε να βρείτε παραδείγματα των Harmonic Patterns σχετικά με το ελληνικό χρηματιστήριο στο blog: https://chartsandpatterns.wordpress.com.

traders-logo-square

Το περιοδικό TRADERS' παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρη πληροφόρηση για χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών, παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εγγραφείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο www.traders-mag.gr και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεύχη κάθε μήνα, με τις τελευταίες εξελίξεις και χρήσιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις ικανότητές σας ως trader.