traders-logoΤο παρόν άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

Αυτό είναι το τρίτο άρθρο του ταξιδιού μας «Ichimoku Journey». Στόχος μας είναι να διδάξουμε τη στρατηγική Ichimoku High Probability που είναι η θεμελιώδης στρατηγική. Είναι μια στρατηγική που βασίζεται στην τάση και επιτρέπει στον επενδυτή να βρει ευκαιρίες με αναλογία ανταμοιβής/ρίσκου 3:1 ή υψηλότερη. Στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς, συζητήσαμε τους κανόνες εισόδου ξεσπάσματος. Το δεύτερο μέρος αποτέλεσε την αρχή της συζήτησης σχετικά με τους κανόνες εισόδου υποχώρησης. Αυτό το άρθρο θα ολοκληρώσει το ταξίδι μας για την είσοδο υποχώρησης. Θα πάρουμε την έννοια της σύγκλισης πολλαπλών χρονικών πλαισίων και θα τη χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με τη στρατηγική High Probability.

Κανόνας 1ος

Φροντίστε η τιμή να βρίσκεται στην σταθεροποίηση του σύννεφου. Εάν η τιμή σταθεροποιηθεί και στη συνέχεια ξεσπάσει από το μοτίβο σταθεροποίησης, υποδεικνύεται η πιθανότητα μιας νέας τάσης. Μια νέα τάση δίνει στους επενδυτές μια καλή αναλογία ανταμοιβής/ρίσκου μαζί με μια μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας σε σύγκριση με ένα μοτίβο συνεχούς τάσης. Παρακαλώ, παρατηρήστε ότι αφαιρέσαμε δύο από τους δείκτες Ichimoku από τα διαγράμματα, τους Chikou Span και Tenkan Sen. Αυτοί οι δύο δείκτες είναι για βελτιστοποίηση. Πρέπει να καθιερώσουμε τη βάση μας και να την παρατηρήσουμε στο «χειρότερο δυνατό» σενάριο πριν μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε. Κατά το στάδιο της βελτιστοποίησης, ο επενδυτής θα δει ότι ο Chikiou Span θα χρησιμοποιηθεί για την ορμή και ο Tenkan Sen θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία των κερδών.

σταθεροποιηση-merck

Κανόνας 2ος

Φροντίστε η τιμή να κλείσει πάνω από το σύννεφο για ανοδικό στήσιμο ή κάτω από το σύννεφο για καθοδικό στήσιμο. Εξετάζουμε την τιμή κλεισίματος σε σύγκριση με το υψηλό/χαμηλό της στήλης που διαπερνά την αντίσταση/στήριξη. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί όλη η μεταβλητότητα που σημαίνει «παιχνίδια» που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε ένα μοτίβο σταθεροποίησης. Το διάγραμμα 2 δείχνει τη Merck να κλείνει πάνω από το σύννεφο. Άρα, η ψυχολογία άλλαξε από ουδέτερη σε θετική. Μια αλλαγή στην ψυχολογία αποτελεί μια «οριακή» κατάσταση. Την «οριακή» κατάσταση όπου ο επενδυτής θα πρέπει να ψάχνει για ένα στήσιμο συναλλαγής γιατί πρόκειται για την είσοδο με το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο.

Κλείσιμο-της-Merck-πάνω-από-το-σύννεφο

Κανόνας 3ος: Σύγκλιση χρονικών πλαισίων για τον καθορισμό της εισόδου

Το διάγραμμα 3 δείχνει ότι μια είσοδος υποχώρησης πραγματοποιείται είτε στον Kijun Sen (πράσινη γραμμή) ή στον Senkou Span Β (κυανή γραμμή).

Kijun-Sen-και-Senkou-Span-Β

Το ερώτημα είναι σε ποιόν απ’ τους δυο;

Οι περισσότεροι θα πουν στον Senkou Span Β που είναι ο ισχυρότερος. Ωστόσο, είναι ο ισχυρότερος μόνο για αυτό το χρονικό πλαίσιο. Πρέπει να εφαρμόσουμε σύγκλιση πολλαπλών χρονικών πλαισίων από το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς (TRADERS´ 11/2015) για να καθορίσουμε τη βασική στήριξη και αντίσταση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να βάλετε μια οριζόντια γραμμή στους Kijun Sen και Senkou Span B. Μόλις σχεδιαστούν οι δύο γραμμές, μπορείτε να δείτε διάφορα χρονικά πλαίσια για μια σύγκλιση χρονικού πλαισίου. Μια σύγκλιση χρονικού πλαισίου θα πρέπει να υπάρχει για τουλάχιστον ένα χρονικό πλαίσιο ψηλότερα κι ένα χαμηλότερα από το χρονικό πλαίσιο της συναλλαγής. Για παράδειγμα, εάν το χρονικό πλαίσιο της συναλλαγής είναι των 240 λεπτών, θέλετε σύγκλιση χρονικού πλαισίου για το χρονικό πλαίσιο των 60 λεπτών, που είναι το χαμηλότερο, και για το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο που είναι το υψηλότερο.

Παρακαλώ, προσέξτε: αρχικά, μπορεί να μην υπάρξει σύγκλιση χρονικού πλαισίου όταν η τιμή εξέλθει του σύννεφου. Στο παράδειγμά μας, δεν υπήρξε. Επομένως, βάλτε τις ειδοποιήσεις σας για την τιμή και στα δύο επίπεδα και περιμένετε υπομονετικά. Οι δείκτες μετακινούνται με το χρόνο. Επομένως, η σύγκλιση μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα.

Κανόνας 4ος: Σύγκλιση χρονικού πλαισίου με ειδοποίηση

Έπειτα από λίγους μήνες, πραγματοποιείται επιτέλους μια σύγκλιση χρονικού πλαισίου στον Senkou Span Β (κυανή γραμμή).

Σύγκλιση-χρονικού-πλαισίου-1η-Ιανουαρίου-2013

Χρειάστηκαν μήνες επειδή το χρονικό πλαίσιο των συναλλαγών μας ήταν μηνιαίο. Αν ήταν μικρότερο, θα χρειαζόταν πολύ λιγότερος χρόνος. Υπήρχε μια άμεση σύγκλιση μηνιαίου χρονικού πλαισίου του Senkou Span Β με τον Tenkan Sen (κόκκινη γραμμή) στο διάγραμμα των 240 λεπτών. Επιπλέον, υπήρχε μια άμεση σύγκλιση μηνιαίου χρονικού πλαισίου του Senkou Span Β με τον Kijun Sen των 60 λεπτών, καθώς επίσης και μια άμεση σύγκλιση μηνιαίου χρονικού πλαισίου του Senkou Span Β με τον Kijun Sen των 30 λεπτών. Περιληπτικά, ο MRK παρουσιάζει σύγκλιση χρονικού πλαισίου στα πλαίσια των 30 λεπτών, 60 λεπτών, 240 λεπτών και μηνιαίο. Υπάρει σύγκλιση σε ένα ημερήσιο χρονικό πλαίσιο (30 λεπτών), χρονικό πλαίσιο συναλλαγών swing (60 λεπτών, 240 λεπτών) κι ένα χρονικό πλαίσιο μακροπρόθεσμων συναλλαγών (μηνιαίο). Καλύπτονται και οι τρεις ζώνες συναλλαγών κι έτσι η στήριξη είναι ισχυρή.

Κανόνας 5ος: Στήσιμο συναλλαγής και είσοδος

Με τη σύγκλιση χρονικού πλαισίου να είναι τώρα σε ένα επίπεδο, έχουμε ένα «σταθερό έδαφος» προκειμένου να τοποθετήσουμε την είσοδο υποχώρησης. Το στιγμιότυπο της στρατηγικής δείχνει όλους τους υπολογισμούς. Το διάγραμμα 5 δείχνει το στήσιμο του διαγράμματος.

Στήσιμο-συναλλαγής-Ichimoku-για-τη-Merck

Παρακαλώ, σημειώστε: μόλις ο Sen Kijun πάει πάνω από την τιμή της εισόδου, θα τον χρησιμοποιούμε (μείον buffer) ως trailing stop. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αρχικά ως στοπ καθώς θα εισήγαγε πολύ μεγάλο ρίσκο για μια είσοδο υποχώρησης. Μόλις η τιμή φτάσει στην αξία «Preserve Mode», θα χρησιμοποιήσουμε τον Tenkan Sen μείον το buffer ως trailing stop, προκειμένου να προστατεύσουμε τα κέρδη μας.

Συμπέρασμα

Στιγμιότυπο-στρατηγικής-cloud

Εδώ ολοκληρώνεται τόσο η είσοδος υποχώρησης όσο και η είσοδος ξεσπάσματος για τη στρατηγική υψηλής πιθανότητας Ichimoku. Και στις δυο στρατηγικές εισόδου έχουμε ενσωματώσει διαχείριση χρημάτων, στοχεύοντας σε αναλογία ανταμοιβής/ρίσκου ίση με 3:1 ή περισσότερο. Επιπλέον, ενσωματώσαμε έμμεσα την ψυχολογία των συναλλαγών χρησιμοποιώντας ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων. Για να βρείτε ευκαιρίες, μπορείτε να ψάξετε είτε για στήριξη/αντίσταση πολλαπλών χρονικών πλαισίων και στη συνέχεια για τη στρατηγική σύννεφου ή το αντίστροφο. Manesh-Patel-βιογραγικοΜπορείτε να στήσετε και τις δυο μεθόδους σε σαρωτή πραγματικού χρόνου στο www.ichimokutrade.com για διάφορα εργαλεία ανά τον κόσμο. Εν κατακλείδι, όλοι κοιτάζουν την τιμή. Με την έννοια της σύγκλισης πολλαπλών χρονικών πλαισίων, αυτό που μετράει είναι ο συγχρονισμός. Μόνο σε ορισμένες περιόδους θα ευθυγραμμίζονται όλες οι στηρίξεις/αντιστάσεις μεταξύ όλων των χρονικών πλαισίων. Αυτή είναι η «τέλεια καταιγίδα» όπου η τιμή και ο χρόνος συγκλίνουν.

Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:

http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

traders-logo-square

Το περιοδικό TRADERS' παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρη πληροφόρηση για χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών, παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εγγραφείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο www.traders-mag.gr και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεύχη κάθε μήνα, με τις τελευταίες εξελίξεις και χρήσιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις ικανότητές σας ως trader.