traders-logoΤο παρόν άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

Ο Steve Burns ξεκίνησε τις συναλλαγές του το 1993, αφότου γοητεύτηκε από αυτές. Δύο χρόνια μετά εκτελούσε ήδη συναλλαγές με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Το ονόμασε «έρωτας για την πρώτη συναλλαγή». Έκτοτε, παρέμεινε πιστός στις αγορές και με τα χρόνια απέκτησε όνομα μεταξύ των αμερικανών επενδυτών μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το 2011, ο Steve Burns ίδρυσε το «New Trader U» (www.NewTraderU.com) για να διδάξει άλλους επενδυτές σχετικά με τις αγορές και, προ πάντων, για τις κατάλληλες εκτελέσεις συναλλαγών. Η ιστοσελίδα προσφέρει πλέον περισσότερες από 1000 συνεισφορές, καθώς ο Steve πραγματοποιεί αναρτήσεις σχεδόν καθημερινά. Επιπλέον, μαζί με τη σύζυγό του αναπτύσσουν webinars και γράφουν βιβλία που θα βοηθήσουν τους αρχαρίους στα πρώτα χρόνια τους στην αγορά.

TRADERS´: Steve, πότε ξεκινήσατε τις συναλλαγές;

steve-burnsBurns: Το ενδιαφέρον μου για τις μετοχές εντοπίζεται ήδη στο γυμνάσιο. Αυτό έγινε το 1987. Τότε είχαν μεταδοθεί ειδήσεις για ένα κραχ του χρηματιστηρίου – η μαύρη Δευτέρα. Συνειδητοποίησα ότι σχεδόν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μετοχές που συνδέονται με την επιχείρησή τους. Ενθουσιάστηκα με την ιδέα ότι θα μπορούσα να συμμετάσχω στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης με την κατοχή των μετοχών της και μόνο. Επιπλέον, άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο, με σύνθετο ενδιαφέρον. Στην ηλικία των δεκαοχτώ άρχισα να διαμορφώνω ένα συνταξιοδοτικό λογαριασμό, ο οποίος είναι φορολογικά ευνοϊκός στις ΗΠΑ.

TRADERS´: Πόσο καλές (ή κακές) ήταν οι αποδόσεις σας όταν ξεκινήσατε;

Burns: Δεν θα μπορούσα να έχω επιλέξει καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσω. Διαμόρφωσα θέσεις σε fund τεχνολογίας και μάλιστα τις επέκτεινα, το οποίο μου πρόσφερε τα χρήματα για να στείλω τα παιδιά μου στο κολλέγιο. Ένα από τα fund αυξήθηκε κατά 300 τοις εκατό μέχρι το έτος 2000. Το Μάρτιο εκείνου του έτους υπήρχαν αρκετά χρήματα ακόμη και για να αποπληρώσω το πρώτο μου σπίτι. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα, εθίστηκα. Αλλά όπως είπα, ήταν καθαρή τύχη. Επειδή κατά τα έτη 2001 και 2002 έπρεπε με οδυνηρό τρόπο να μάθω ότι οι αγορές δεν λειτουργούν μόνο προς όφελός μου – μπορεί και να έχουν πτώση. Η άμεση συνέπεια αυτού ήταν μια απώλεια της τάξης του 50 τοις εκατό. Χρειάστηκα ένα επιπλέον έτος για να επαναφέρω τον λογαριασμό μου στο επίπεδο του 2000.

TRADERS´: Τι διδαχθήκατε με την πάροδο των ετών;

Burns: Αφ’ ενός, έχω μάθει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αγορών. Επιπλέον, αυτές οι αγορές μπορεί να ανέβουν, να πέσουν ή να μετακινηθούν πλάγια. Απ’ την άλλη, μια αγορά μπορεί να πέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, αλλά και να ανέβει πολύ πιο πάνω από ότι μπορεί κανείς να φανταστεί. Η δύναμη της μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου βασίζεται τελικά στον εντοπισμό της κατεύθυνσης της μακροπρόθεσμης τάσης, στον ταχύ περιορισμό των απωλειών σε περίπτωση λάθους και στη διατήρηση μιας κερδοφόρας συναλλαγής για όσο το δυνατόν περισσότερο. Μια καλή συναλλαγή αποτελείται από μια καλή αναλογία πιθανότητας/ρίσκου (CRV) * στην έναρξη και από το να λαμβάνεις υπόψη το σωστό μέγεθος θέσης.

TRADERS´: Ποιες είναι οι κύριες πεποιθήσεις σας για τις συναλλαγές σήμερα;

Burns: Επειδή έχω ήδη υποστεί μερικές επενδυτικές αστοχίες, πήρα τα μαθήματά μου:

 1. Ποτέ δεν πρέπει κάποιος να πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με βάση το συναίσθημα αλλά πρέπει να περιμένει για στρατηγικά σήματα εισόδου.
 2. Προκειμένου να αποφευχθούν οι υψηλές απώλειες, πρέπει να διατηρείτε το αρχικό stop loss.
 3. Οι συναλλαγές σύμφωνα με την τάση είναι ο ευκολότερος τρόπος για την επίτευξη κερδών.
 4. Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό πλαίσιο, τόσο ευκολότερη είναι η συναλλαγή.
 5. Βλέπω τις συναλλαγές ως επιχείρηση. Είναι σημαντικό να κρατάτε το ‘εγώ’ και τα συναισθήματά σας σε απόσταση από τις συναλλαγές.
 6. Όταν εισάγετε μια συναλλαγή, το stop loss πρέπει να είναι γνωστό. Αυτό καθιστά ευκολότερη την έξοδο σε περίπτωση που κάνετε λάθος.
 7. Περιορίζω τις απώλειές μου και αφήνω τα κέρδη να τρέχουν, προκειμένου να έχω κερδοφόρες συναλλαγές.
 8. Ο τρόπος που αναπτύσσεται ο λογαριασμός μου είναι στενά συνδεδεμένος με τη δέσμευση και την προθυμία μου να μαθαίνω.
 9. Πρέπει να γνωρίζετε την ανάπτυξη μιας αξίας προτού τη συναλλαχθείτε.
 10. Για μακροπρόθεσμη επιβίωση, είναι σημαντικό να εξαλείψετε τον πιθανό κίνδυνο συνολικής απώλειας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, παραδείγματος χάριν, με τη μείωση των μεγεθών θέσης.

TRADERS´: Πείτε μας παρακαλώ για το ύφος των συναλλαγών σας, για τις αγορές και για τα χρονικά πλαίσια.

Burns: Συναλλάσσομαι θέσεις εντός της ημέρας και με διάρκεια έως και δέκα ημερών. Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιώ τόσο στρατηγικές τάσης, όπου εξετάζω ξεσπάσματα ορμής στις αγορές τάσης, όσο και στρατηγικές swing, όπου αγοράζω πτώσεις σε ανοδική τάση και σύντομα ράλι σε καθοδική τάση. Συναλλάσσομαι κυρίως τα ακόλουθα ETF μετοχικών δεικτών (Exchange Traded Funds): • SPY (S & P 500) • SPXL (triple lever S & P 500) • SPXU (triple lever S & P 500 short) • TNA (triple levered Russell 2000) • TQQQ (triple levered Nasdaq-100) • TLT (20 + year US Treasury) • UDOW (Triple levered Dow Jones)

steve-burns-Συναλλαγή swing έξοδος SPXL

Επιπλέον, χρησιμοποιώ κλασικά επενδυτικά fund, μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης. Για μέγιστη μόχλευση, χρησιμοποιώ δικαιώματα προαίρεσης κατά τη διάρκεια μιας τάσης. Από την άλλη, τα ETF χρησιμοποιούνται στον τομέα των συναλλαγών swing, καθώς χρειάζομαι περισσότερο χρόνο μέχρις ότου εξελιχθεί πολύ καλά μια συναλλαγή.

steve-burns-Ενδοημερήσια συναλλαγή TQQQ

TRADERS´: Έχετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς φτάνετε σε μια συγκεκριμένη ιδέα εκτέλεσης συναλλαγών;

Burns: Το Brexit ήταν ένα ενδιαφέρον, επικίνδυνο γεγονός (εικόνα 1). Κανονικά, σε αυτή την κατάσταση υπάρχει ξεπούλημα. Γενικά, μου αρέσει να παίρνω θέσεις πριν από επικίνδυνα γεγονότα όπως το επικείμενο κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης το 2013, την ανακοίνωση των στοιχείων της αμερικανικής αγοράς εργασίας ή πριν από τις συνεδριάσεις της FED. Υπάρχει συνήθως μια όμορφη πτώση λόγω του φόβου της αγοράς πριν από το γεγονός, όταν, για παράδειγμα, ο SPY αναφέρεται στον RSI ίσο περίπου με 30 (δείκτης σχετικής ισχύος*). Αλλά το Brexit ήταν λίγο διαφορετικό καθώς οι περισσότεροι πίστευαν ότι δεν θα υπερτερούσε και το ΗΒ θα ψήφιζε υπέρ της παραμονή του στην ΕΕ. Επομένως, πριν από το γεγονός, δεν υπήρξε πτώση για μια είσοδο επειδή ο RSI ήταν γύρω στο 60. Έτσι δεν μπορούσα από πριν να δω μια καλή αναλογία πιθανότητας/ρίσκου, επειδή η παραμονή στην ΕΕ είχε ήδη διατιμηθεί. Σε περίπτωση παραμονής στην ΕΕ, το καλύτερο σενάριο θα ήταν να ανέβει ο RSI στο επίπεδο των 70 – ίσως μετά από τις ειδήσεις να ακολουθούσε ένα εκπληκτικό ξεπούλημα. Εάν η επιλογή οδηγούσε στην έξοδο από την ΕΕ, η αγορά θα μπορούσε εύκολα να πέσει κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών στον S&P και σε τιμές του 30 για τον RSI. Εάν το ΗΒ αποχωρούσε από την ΕΕ με έναν εκπληκτικό τρόπο, ήμουν έτοιμος να αγοράσω την πτώση. Και έτσι έγινε, όπως γνωρίζετε καλά. Μετά από ξεπούλημα δυο ημερών, ο SPY άγγιξε το σημάδι των 200 δολαρίων ΗΠΑ, τον κινητό μέσο όρο των 200 και ένα RSI ίσο με 30. Άνοιξα μια θέση στα 199,57 με μια αξιόλογη θέση. Ήταν το τέλειο επίπεδο εισόδου στην πτώση, επειδή πίστευα ότι το ξεπούλημα ήταν υπερβολικό. Η Μεγάλη Βρετανία θα συνέχιζε να τα πηγαίνει καλά – πρέπει απλά να διαπραγματευτούν νέες συμφωνίες με την ΕΕ, το οποίο θα πάρει κάποιο χρόνο. Την επόμενη ημέρα υπήρξε άνοδος και πούλησα τις θέσεις μου με ένα καλό συν 1,8 τοις εκατό. Πίστεψα ότι αυτή ήταν μια έξοχη συναλλαγή σε ένα περιβάλλον όπου τόσοι πολλοί συμμετέχοντες της αγοράς παγιδεύτηκαν στις θέσεις κραχ. Εντούτοις, το όλο πράγμα ήταν ένα ισχυρό μοτίβο αντιστροφής V, κι έτσι ανέβηκε πολύ πιο ψηλά. Εάν είχα αφήσει τα κέρδη μου να τρέξουν περισσότερο, θα είχε εξελιχθεί σε τεράστια συναλλαγή. Αλλά η υψηλή μεταβλητότητα και τα γρήγορα κέρδη με έκαναν να πάρω τα κέρδη μου. Αυτό ακριβώς είναι που έχει λειτουργήσει πολύ καλά κατά τους τελευταίους μήνες.

steveburns-V-bottom στον SPY

TRADERS´: Ποια θα ήταν μια χαρακτηριστική στρατηγική εξόδου για τις κερδοφόρες συναλλαγές σας;

Burns: Βγαίνω από συναλλαγές αγοράς όταν ο RSI πλησιάζει στο σημάδι των 70, ή πολύ μακριά από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο του για δέκα ημέρες – ειδικά όταν η απόσταση είναι περισσότερο από διπλάσια του μέσου αληθινού εύρους (ATR)*.

TRADERS´: Ποιοι είναι οι κανόνες σας για τη διαχείριση κινδύνου και χρημάτων;

Burns: Σε μια συναλλαγή κτίζω το μέγεθος της θέσης μου και το stop loss έτσι ώστε να μην μπορώ ποτέ να χάσω περισσότερο από το ένα τοις εκατό του επενδυτικού κεφαλαίου μου. Κατά το μέγιστο διατηρώ τρεις ανοικτές συναλλαγές ταυτόχρονα. Ο καθένας μπορεί να υποστεί μια απώλεια ύψους ενός τοις εκατό κατά το μέγιστο – έτσι, εάν όλες οι συναλλαγές στραφούν εναντίον μου, υφίσταμαι μια απώλεια μέχρι τρία τοις εκατό σε μια ημέρα. Επιπλέον, δεν συναλλάσσομαι πολύ ευμετάβλητες μετοχές. Για μια ομαλότερη καμπύλη κεφαλαίου, προτιμώ να συναλλάσσομαι ETF και δικαιώματα προαίρεσης μοχλευμένου δείκτη. Καθώς ακολουθώ τάσεις με ημερήσια διαγράμματα, τα μεγαλύτερα ρίσκα και απώλειες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μεγάλων αντιστροφών, όπου πετάγομαι έξω από τις συναλλαγές μου. Αλλά έχω επίσης έναν απλό κανόνα: όταν φθάνω στο όριο stop loss, πραγματοποιώ έξοδο. Δεν διατηρώ καθόλου μετοχές και ελπίζω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Εν ευθέτω χρόνο, μπορώ να ξαναμπώ.

TRADERS´: Μπορείτε να μας παρουσιάσετε ένα παράδειγμα συναλλαγής με απώλεια; Πώς την αποφύγατε;

Burns: Μόλις πρόσφατα, πούλησα ανοικτά (σορτάρισα) το TLT μ΄έναν RSI στο 65 και είχα ένα stop loss όταν ο RSI θα πήγαινε πάνω από 70. Εκεί πετάχτηκα έξω. Αλλά η βασική ιδέα μου φάνηκε άθικτη. Έτσι είμαι και πάλι σε θέση πώλησης όταν ο TLT σε μια αξία RSI ίση με 75 – αυτή τη φορά με ένα στοπ όταν ο RSI θα έκλεινε πάνω από το 80. Και αυτή τη φορά λειτούργησε. Δεν πρέπει να παρατάτε μια συναλλαγή μόνο και μόνο επειδή εισήλθατε πολύ νωρίς, αλλά προσπαθήστε πάλι αργότερα με μια καλύτερη αναλογία πιθανότητας/ρίσκου, εάν υπάρξει ευκαιρία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αντιστροφή για μια καλή συναλλαγή swing.

TRADERS´: Τι πιστεύετε ότι είναι το σημαντικότερο για να είναι κάποιος επιτυχής ως ιδιώτης επενδυτής;

Burns: Υπάρχουν επτά σημεία που νομίζω ότι είναι σημαντικά:

 1. Πρέπει κάποιος να έχει επιμονή – έως ότου πετύχει. Οι καλύτεροι επενδυτές δεν απογοητεύονται λόγω των απωλειών, μαθαίνουν από τα λάθη και συνεχίζουν μέχρι να τα καταφέρουν.
 2. Οι καλοί επενδυτές περιορίζουν τις απώλειες νωρίς. Το κλειδί για την επιτυχία είναι να αποδεχτούν ότι κάνουν λάθος και να αγνοήσουν το εγώ τους.
 3. Διατηρήστε μια κερδοφόρα συναλλαγή σύμφωνα με το δικό σας χρονικό πλαίσιο, επιτρέψτε σε αρκετά μεγάλα κέρδη να αντισταθμίσουν τις συναλλαγές με μικρές απώλειες.
 4. Ο κίνδυνος μιας συνολικής απώλειας πρέπει να αποκλειστεί ρισκάροντας μόνο ένα μικρό μέρος του κεφαλαίου σας. Εάν αποδέχεστε έντονα το ρίσκο, στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να χάσετε τα πάντα.
 5. Πολλοί πετυχημένοι επενδυτές αποδεικνύουν ότι πρέπει να συναλλάσσεστε αντιδρώντας στις μετακινήσεις των τιμών αντί να προσπαθείτε να περιμένετε τις τιμές. Η λήψη σημάτων από μετακινήσεις τιμών είναι η πραγματικότητα των συναλλαγών. Το να συναλλάσσεσαι το καλύτερο που μπορεί να κάνει η τιμή είναι, από την άλλη, ευσεβής πόθος και μόνο.
 6. Οι καλοί επενδυτές συναλλάσσονται ανοδικά τις ανοδικές αγορές και καθοδικά τις πτωτικές αγορές- έως ότου αντιστραφεί η τάση από μερικά σαφή σήματα.
 7. Για τους καλούς επενδυτές, το να βγάζουν χρήματα είναι το σημαντικότερο από όλα – το να έχουν πάντα δίκιο ή να προβλέπουν το μέλλον δεν είναι σημαντικό.

steve-burns-Ενδοημερήσια συναλλαγή UDOW

TRADERS´: Υπάρχουν κάποιοι μύθοι για τους οποίους θα θέλατε να μας πείτε λεπτομέρειες;

Burns: Ο εύκολος πλουτισμός μέσω των συναλλαγών είναι ο δυσκολότερος δυνατός. Κι αυτό γιατί οι εκτελέσεις συναλλαγών είναι ένα επάγγελμα όπως όλα τα άλλα – δηλαδή, χρειάζεται χρόνος για να πετύχεις μακροπρόθεσμα. Το θέμα δεν είναι να έχεις πάντα δίκιο ή να προβλέπεις συγκεκριμένες μετακινήσεις της αγοράς. Γνωρίζω πολλούς επενδυτές, αλλά ακόμη και οι καλύτεροι δεν έχουν πάντα δίκιο σε ό,τι λένε. Ωστόσο, οι κερδοφόρες συναλλαγές τους είναι μεγαλύτερες από τις ζημιογόνες και για αυτό πετυχαίνουν. Επιπλέον, οι συναλλαγές δεν έχουν να κάνουν με κάποια άποψη, αλλά με ένα σύστημα, ένα σχέδιο εκτέλεσης συναλλαγών, κατάλληλες θέσεις και, φυσικά, πειθαρχία. Ο ευκολότερος τρόπος για να πτωχεύσεις είναι η επιθυμία για γρήγορο πλουτισμό. Κατά συνέπεια, η βάση για την προοπτική σύνθετου ενδιαφέροντος που πρέπει να ασκεί μακροπρόθεσμη επίδραση σε διάφορες συναλλαγές και επενδύσεις.

TRADERS´: Έχετε πρότυπα ή μέντορες που σας έχουν δώσει πολύτιμες συμβουλές κατά το παρελθόν;

Burns: Από τον Michael Covel έμαθα πολλά για την αντιδραστική τεχνική ανάλυση. Επιπλέον, διάβασα το βιβλίο «Market Wizards» του Jack Schwager, το οποίο περιλαμβάνει μεθόδους εκτέλεσης συναλλαγών διάφορων μύθων των συναλλαγών. Ο Alexander Elder μου έδειξε τις δυνατότητες των τρισδιάστατων συναλλαγών μέσω των μεθόδων του για τον έλεγχο του μυαλού, των χρημάτων και των μεθόδων. Και από τον Richard Weissman έμαθα ότι ενεργείς μόνο όταν έχεις κάποιο πλεονέκτημα («Trade like a Casino»). Μέσω όλων αυτών, μπόρεσα να μάθω πολλά και, προ πάντων, να βελτιώσω τις συναλλαγές μου.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τον Marko Gränitz.

Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:

http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

traders-logo-square

Το περιοδικό TRADERS' παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρη πληροφόρηση για χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών, παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εγγραφείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο www.traders-mag.gr και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεύχη κάθε μήνα, με τις τελευταίες εξελίξεις και χρήσιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις ικανότητές σας ως trader.