Τα binary options ή δυαδικά δικαιώματα στα Ελληνικά, αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια ως επενδυτική επιλογή, ιδίως στην αγορά συναλλάγματος. Ποιά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων δικαιωμάτων που τα καθιστούν δημοφιλή στο επενδυτικό κοινό;

Η αγορά του FX

binary-options-platforma
Δ1) Επενδυτική πλατφόρμα σε Δυαδικά Δικαιώματα. Άποψη μιας βασικής οθόνης συναλλαγών σε πλατφόρμα με binary options. [Πηγή: Trade01]

Η αγορά συναλλάγματος αποκτά ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές παγκοσμίως, καθώς οι εξελίξεις σε αυτή επηρεάζουν όλους μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η ενοποίηση των διεθνών αγορών αναγκάζει όλους τους επενδυτές να έχουν έκθεση στην αγορά συναλλάγματος είτε για λόγους αντιστάθμισης άλλων επενδύσεων (πχ. μετοχών) είτε καθαρά για βελτίωση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου τους.

Στα binary options είναι γνωστά εκ των προτέρων το πιθανό κέρδος ή ζημία

Το πρόβλημα όμως με την εν λόγω αγορά είναι ότι επειδή οι ημερήσιες διακυμάνσεις είναι σχετικά μικρές, το trading είναι εφικτό μόνο μέσω της χρήσης μόχλευσης.

binary-options-ανοικτη-θεση-eurusd
Δ2) Ανοικτή θέση EUR/USD σε binary options Εμφάνιση ανοικτής θέσης EUR/USD σε binary options. Βλέπουμε τα στοιχεία της ανοικτής θέσης και τις εντολές περαιτέρω διαχείρισης της (πώληση, διπλασιασμός, μετακύλιση). [Πηγή: Trade01]

Σε αυτό το σημείο είναι που δημιουργείται το πρόβλημα στην αγορά συναλλάγματος, αλλά και στα παράγωγα προϊόντα γενικότερα, καθώς η ενσωματωμένη χρήση μόχλευσης πολλαπλασιάζει το κέρδος αλλά και τη ζημία του επενδυτή. Η χρήση συνδεόμενης εντολής περιορισμού ζημίας (stop-loss order) αποτελεί εν μέρει λύση του προβλήματος, όμως η πρόσφατη εμπειρία με την απότομη ανατίμηση του Ελβετικού Φράγκου σε σχέση με το Ευρώ και τα αρνητικά υπόλοιπα σε πολλούς επενδυτικούς λογαριασμούς, κατέδειξε την αδυναμία του εν λόγω συστήματος να λειτουργήσει σε συνθήκες χαμηλής ρευστότητας.

Τα binary options ως εργαλείο επένδυσης στην αγορά συναλλάγματος

Όπως γίνεται αντιληπτό, η πολυπλοκότητα της αγοράς συναλλάγματος την καθιστά δυσπρόσιτη σε επενδυτές που επιθυμούν να γνωρίζουν τα όρια της επένδυσής τους εκ των προτέρων και να μην διακινδυνεύουν το κεφάλαιό τους σε κάθε τους συναλλαγή. Την αδυναμία αυτή καλύπτει η χρήση Δυαδικών Δικαιωμάτων, καθώς αποτελούν το μοναδικό χρηματοοικονομικό προϊόν στο οποίο ο επενδυτής γνωρίζει εκ των προτέρων το πιθανό του κέρδος αλλά και την πιθανή του ζημία.

Δεν ενδιαφέρει το μέγεθος της κίνησης, αλλά μόνο η πρόβλεψη της κατεύθυνσης, ενώ η απόδοση φτάνει το 85%

Στα δυαδικά δικαιώματα ο επενδυτής ενδιαφέρεται για το εάν προέβλεψε σωστά την κατεύθυνση της ισοτιμίας μέχρι τη χρονική στιγμή λήξης του Δικαιώματος, χωρίς να τον ενδιαφέρει όμως το μέγεθος της κίνησης, αρκεί να είναι σωστός κατά 1/10 του pip (0.00001). Ας υποθέσουμε ότι ο επενδυτής παίρνει θέση στο παραπάνω Δυαδικό  Δικαίωμα για την πτώση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου κάτω από το επίπεδο 1.11678, με επενδυμένο ποσό €100, απόδοση 85% και λήξη στις 13:00 GMT. Εάν στη λήξη του Δικαιώματος η ισοτιμία είναι στο 1.11677 και κάτω, ο επενδυτής  θα λάβει 185€ – το επενδεδυμένο ποσό (€100) μαζί με την απόδοση των 85€ (100*85%). Εάν η ισοτιμία είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο η θέση ισοσκελίζεται και το επενδεδυμένο ποσό επιστρέφεται στον επενδυτή, ενώ εάν η ισοτιμία είναι στο επίπεδο 1.11679 και πάνω, ο επενδυτής θα χάσει το ποσό της θέσης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί ότι ο μηχανισμός αυτών των χρηματοοικονομικών προϊόντων δεν επιτρέπει να υπάρξει διεύρυνση της απώλειας πέραν από το ποσό της θέσης (τα €100 στο παράδειγμά μας).

Παράλληλα, οι δυνατότητες που παρέχουν τα δυαδικά δικαιώματα για πώληση του δικαιώματος πριν από τη λήξη, για μετακύλιση της θέσης σε μεταγενέστερη ώρα λήξης και διπλασιασμό της εκάστοτε θέσης, δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία στο επενδυτή, στην προσπάθειά του να διαχειρίζεται ενεργά το χαρτοφυλάκιό του.

Στο παράδειγμά μας ο επενδυτής θα μπορούσε να κλείσει τη θέση του πριν τη λήξη, πουλώντας το δικαίωμα και λαμβάνοντας μια απόδοση 4,75% (€100 + €4,75 απόδοση). Αξίζει να αναφερθεί ότι η εκάστοτε απόδοση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψιν την κερδοφορία ενός δικαιώματος (moneyness), το χρόνο μέχρι τη λήξη (time value of money), καθώς και τη μεταβλητότητα του υποκείμενου προϊόντος (της ισοτιμίας EURUSD στο παράδειγμά μας).

binary-options-πωληση-eurusd
Δ3) Πώληση δικαιώματος EUR/USD σε binary options. Οθόνη πώλησης θέσης EUR/USD σε πλατφόρμα binary options. [Πηγή: Trade01]

Trading με τη χρήση της Κλίμακας

Εκτός από τα απλά binary options υπάρχουν και τα πιο σύνθετα, όπως είναι η κατηγορία Κλίμακα, στην οποία ο επενδυτής επιλέγει εάν κατά τη λήξη του δικαιώματος η τιμή του υποκείμενου τίτλου θα είναι πάνω η κάτω, όχι σε σχέση με την τιμή κατά την έναρξη του Δικαιώματος, αλλά σε σχέση με κάποιο από τα πέντε προκαθορισμένα επίπεδα.

Άρα λοιπόν, εάν ο επενδυτής πάρει μια θέση για την πτώση του ζεύγους USDJPY κάτω από το επίπεδο 119.319 (στο πράσινο πλαίσιο) θα κλειδώσει μια απόδοση της τάξης του 14.23% (χαμηλότερη σε σχέση με τη μέση απόδοση ενός Δυαδικού Δικαιώματος, καθώς το εν λόγω Δικαίωμα είναι ήδη κερδοφόρο – In the money), ενώ η θέση πάνω από το επίπεδο 119.319 έχει απόδοση 243.44% καθώς το Δικαίωμα είναι μη-κερδοφόρο (Out of the money).

binary-options-ρισκο-αποδοση
Δ4) Δυαδικά Δικαιώματα με κλιμακούμενη σχέση ρίσκου – απόδοσης. Οι πλατφόρμες δυαδικών δικαιωμάτων προσφέρουν τη δυνατότητα ανοίγματος θέσης σε διαφορετικά επίπεδα risk reward. [Πηγή: Trade01]

Στρατηγική Double Profit σε binary options

Τα binary options μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά στο πλαίσιο στρατηγικών κερδοσκοπίας ή μερικής αντιστάθμισης κινδύνου. Η πιο διαδεδομένη στρατηγική είναι γνωστή ως “Στρατηγική Διπλού κέρδους” (Double Profit Strategy), κατά την οποία ο επενδυτής αφού εντοπίσει μια πλάγια κίνηση με χαμηλή μεταβλητότητα (range) στην αγορά, μπορεί να πάρει μια θέση για την άνοδο της ισοτιμίας στο κάτω όριο του εύρους της διακύμανσης και παράλληλα μια αντίστοιχη θέση για την πτώση της ισοτιμίας στο άνω όριο του εύρους. Με αυτό τον τρόπο ο επενδυτής καταφέρνει να κερδίσει και τις δύο θέσεις στην περίπτωση που η ισοτιμία κινηθεί εντός του προκαθορισμένου εύρους, ή να περιορίσει την απώλειά του στην περίπτωση που η ισοτιμία ξεπεράσει τα όρια αυτού του εύρους κατά τη λήξη των δικαιωμάτων. Για την επιτυχημένη πραγματοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής είναι πολύ σημαντική η συμβολή των ταλαντωτών της τεχνικής ανάλυσης (π.χ. RSI, Bollinger Bands) για το σωστό εντοπισμό των ορίων του εύρους στο οποίο κινείται η ισοτιμία.

binary-options-double-profit
Δ5) Διαγραμματική απεικόνιση της στρατηγικής Double Profit. Εφαρμογή στρατηγικής Double Profit σε EUR/USD με θέση long call σε επίπεδο 1.09905 και θέση long put σε επίπεδο 1.10062. [Πηγή: Tradingview.com]

Στο παραπάνω παράδειγμα ο επενδυτής τοποθετείται μέσω δυαδικού δικαιώματος στην  άνοδο του EURUSD πάνω από το επίπεδο 1.09905 με ποσό €100,  απόδοση 85% και λήξη στις 10:15 GMT, ενώ παράλληλα λαμβάνει άλλη μια θέση με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά τώρα για την πτώση του EURUSD κάτω από το επίπεδο 1.10062. mouxtaroglou-trade01Κατά τη λήξη του δικαιώματος η τιμή του EURUSD είναι στο επίπεδο 1.10017 πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο θέσεις είναι κερδοφόρες, με συνολική απόδοση 170% (ήτοι €170 με επενδεδυμένο ποσό €200). Στην περίπτωση που το EURUSD κινούνταν εκτός του προκαθορισμένου ορίου τότε θα ήταν μια από τις δύο θέσεις κερδοφόρα και η συνολική απώλεια θα περιοριζόταν στα €15 (€200 – 185).

binary-options-vs-forex

 

traders-logo-square

Το περιοδικό TRADERS' παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρη πληροφόρηση για χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών, παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εγγραφείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο www.traders-mag.gr και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεύχη κάθε μήνα, με τις τελευταίες εξελίξεις και χρήσιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις ικανότητές σας ως trader.