Σε αυτό το άρθρο που αφορά το Τζόκερ και τα αποτελέσματα από τις κληρώσεις, εξετάζονται μερικές ακόμη μεταβλητές εκτός από τον ‘’Αριθμό των στηλών’’ που παίζονται ανά κλήρωση, όπως τα ‘’Κέρδη που διανέμονται’’ σε κάθε κλήρωση, αλλά ακόμη και η διαφοροποίηση των παραπάνω μεταβλητών σε σχέση με τη μεταβλητή ‘’Ημέρα της κλήρωσης’’ (Πέμπτη ή Κυριακή).

Εξετάζονται οι κληρώσεις του Τζόκερ από το έτος 2007 ως και το 2015. Nα επισημανθεί βέβαια ότι στοιχεία για τα κέρδη που διανέμονται σε κάθε κλήρωση, υπάρχουν από το έτος 2010 και μετά (Πηγή: ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ, www.opap.gr)

Α. Μέσος όρος (μ.ο.) στηλών ανά έτος (2007-15) και μήνα(Ιανουάριο-Δεκέμβριο)

Κατ΄αρχήν να αναφερθεί ότι ο μέσος αριθμός των στηλών που παίζονται στο Τζόκερ, μετά τη σημαντική πτώση που παρατηρήθηκε από το έτος 2009 ως το 2012, είχε σημαντική αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια. (Πίνακας 1 και Εικόνα 1).

Πίνακας 1: Μ.ο. στηλών που παίζονται στο Τζόκερ, ανά έτος (έτη 2007-2015)

Μ.ο. στηλών Έτος Αύξηση/Μείωση
8.214.994,00 2007
7.989.336,06 2008 -2,75%
6.984.844,10 2009 -12,58%
5.905.528,14 2010 -15,46%
4.441.527,75 2011 -24,80%
4.016.869,74 2012 -9,57%
3.995.781,73 2013 -0,53%
5.057.659,71 2014 +21%
5.722.036,68 2015 +11,62%
5.804.812,18
Μ.Ο. ετών 2007-15
joker-opap-stiles-grafima
Εικόνα 1: Μ.ο στηλών ανά έτος(1:2007, 2:2008,-….- 9:2015)

Ακολουθεί ο Πίνακας 2, που αποτυπώνει το μ.ο. στηλών που παίζονται στο Τζόκερ ανά μήνα, την ίδια χρονική περίοδο (2007-15). Εδώ φαίνεται ότι οι μήνες Ιανουάριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος, έχουν τους μεγαλύτερους μ.ο., ενώ οι Ιούλιος και Αύγουστος τους μικρότερους. Το φαινόμενο αυτό είναι μάλλον φυσιολογικό, καθώς το καλοκαίρι ο κόσμος είναι συνήθως σε διακοπές και δεν τον ενδιαφέρει να ασχοληθεί με τα τυχερά παιχνίδια. Επιπλέον στην 3η στήλη του ίδιου πίνακα, αναφέρεται ο ‘’Συντελεστής εποχικότητας’’, για κάθε μήνα, που υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των στηλών με το συνολικό μέσο όρο(που είναι 5.804.812,18).

joker-opap-stiles-minas-pinakas
Πίνακας 2: Μ.ο. στηλών του Τζόκερ ανά μήνα (έτη 2007-2015)

Β. Κέρδη που διανέμονται σε σχέση με τις στήλες που παίζονται

Ακολούθως παρουσιάζεται (Πίνακας 3) ο ετήσιος μέσος όρος των κερδών ανά κλήρωση και επίσης η μεταβλητή ‘’Μ.ο.στηλών/Κέρδη’’, η οποία αποκαλύπτει ότι όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το πηλίκο, τόσο περισσότερες οι στήλες που παίζονται σε σχέση με τα κέρδη που διανέμονται. Το πηλίκο αυτό κατέγραψε την ελάχιστη τιμή του το έτος 2013, που σημαίνει ότι τότε τα κέρδη που διανέμονταν ήταν λίγα, σε σχέση με τις στήλες που παίζονταν. Αντιθέτως το έτος 2010 είχαμε τη μέγιστη τιμή.

joker-opap-stiles-kerdi-minas-pinakas
Πίνακας 3: Μ.ο. κερδών και Μ.ο.στηλών/κέρδη ανά έτος (2010-2015)

Γ. Ο ρόλος της ημέρας κλήρωσης (Πέμπτη και Κυριακή)

Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται ως γνωστό, κάθε Πέμπτη και Κυριακή (εκτός εκτάκτων περιστατικών, όπως απεργιών, αργιών κλπ). Σχετικά με τα κέρδη που διανέμονται σε κάθε κλήρωση, παρατηρείται ότι ο ΟΠΑΠ για να προσελκύσει περισσότερους παίκτες, συχνά ανακοινώνει εκ των προτέρων πόσα κέρδη θα διανείμει, χωρίς να περιμένει να διαπιστώσει πόσες ακριβώς στήλες θα παιχτούν. Έτσι ενώ η κλήρωση είναι π.χ. για την Κυριακή, ο ΟΠΑΠ έχει ήδη αναγγείλει ότι θα διανεμηθούν 1.000.000 Ευρώ ή τουλάχιστον 1.000.000. Είναι σαφές ότι με αυτόν τον τρόπο (την προαναγγελία των διανεμόμενων κερδών), ο ΟΠΑΠ επιζητεί να δελεάσει τον κόσμο και να παιχτούν περισσότερες στήλες. Αυτό είναι αποδεκτό και πολύ φυσιολογικό, ως μια τακτική μάρκετινγκ. Αποδεικνύεται όμως, ότι μάλλον δε λαμβάνει υπόψη του, τη σημασία που έχει η ημέρα της κλήρωσης στις στήλες που παίζονται. Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, αναφέρεται ενδεικτικά ότι ο μέσος όρος των στηλών που παίζονταν ανά ημέρα κλήρωσης για το έτος 2015, ήταν 5.314.625 στήλες για την Πέμπτη και 6.055.504 για την Κυριακή, δηλαδή μια διαφορά σχεδόν 13,5%.  Είναι δηλαδή σαφές ότι την Κυριακή παίζονται περισσότερες στήλες, κάτι που έχει να κάνει μάλλον με το γεγονός ότι το Σαββατοκύριακο είναι (τουλάχιστον για αυτούς που δε δουλεύουν) πιο χαλαρωτικό σε σχέση με τις άλλες ημέρες της εβδομάδας κι έτσι οι άνθρωποι βρίσκουν περισσότερο χρόνο ώστε να ασχοληθούν με τέτοιου είδους θέματα, όπως τυχερά παιχνίδια, διασκέδαση κλπ.

Ακολούθως ερευνάται περαιτέρω αυτό το φαινόμενο της διαφοροποίησης του αριθμού στηλών που παίζονται, λόγω της ημέρας. Υπαινισσόμαστε ότι την Κυριακή παίζονται περισσότερες στήλες σε σχέση με την Πέμπτη. Για να γίνει πιο διακριτό αυτό το φαινόμενο, παίρνουμε συνεχόμενες κληρώσεις με Τζακποτ(δηλαδή χωρίς νικητή) και εξετάζουμε την αύξηση στηλών από κλήρωση σε κλήρωση. Στον Πίνακα 4, ακολουθούν στοιχεία για τις κληρώσεις με αρ. 1646-1661, όπου είχαμε συνεχόμενα Τζακποτ. Υπολογίζεται το ποσοστό της αύξησης (ή μείωσης) των στηλών σε σχέση με την προηγούμενη κλήρωση (στήλη 5) και το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης (ή μείωσης) των κερδών (στήλη 7).

joker-opap-jackpot-pinakas
Πίνακας 4: Συνεχόμενα τζακποτ, ο ρόλος της ημέρας και μεταβολή σε στήλες και κέρδη(σε σχέση με την προηγούμενη κλήρωση)

Στον ανωτέρω πίνακα έχουν υπολογιστεί επίσης δύο ακόμη μεγέθη:

Στήλη (8): ‘’Συν.στηλών’’/’’Κέρδη’’: όσο πιο μεγάλο το πηλίκο, τόσο πιο λίγα τα κέρδη που μοιράζονται σε σχέση με τις στήλες που παίζονται.

Στήλη (9): ‘’Ποσοστό αύξησης Συν.στηλών’’ – ‘’Ποσοστό αύξησης Κερδών’’: όσο πιο μεγάλος αυτός ο αριθμός τόσο πιο μεγάλη η αύξηση των στηλών σε σχέση με αυτήν των κερδών.

Διαπιστώνουμε από την εξέταση του παραπάνω πίνακα, ότι όταν μεταβαίνουμε από κλήρωση Κυριακής σε κλήρωση Πέμπτης, παρόλο ότι υπάρχει Τζακποτ, οι στήλες αρκετές φορές μειώνονται ή δεν αυξάνονται αρκετά (στήλη 5), όπως συμβαίνει όταν ακολουθεί κλήρωση της Κυριακής. Για παράδειγμα από την κλήρωση 1647(Κ) στην 1648(Π), είχαμε μείωση στηλών κατά 4,29% και από την 1648(Π) στην 1649(Κ), είχαμε αύξηση 19,86%. Όμως όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρατηρείται το φαινόμενο ο ΟΠΑΠ να αυξάνει ανάλογα τα κέρδη που διανέμει (Παράδειγμα ποσοστών αύξησης: (Κ):31,51 – (Π):27 – (Κ):24 – (Π):19,91 – (Κ):17,89 – (Π):15,71 – (Κ):16,93 κλπ) και να μη λαμβάνει υπόψη αυτό το φαινόμενο της ημέρας. Έτσι σε όλες οι κληρώσεις από την 1647 ως την 1661 παρατηρείται αύξηση των διανεμόμενων κερδών, σε σχέση με την προηγούμενη κλήρωση, η οποία αύξηση όμως δεν φαίνεται να διαφοροποιείται, λόγω της ημέρας.

Δ. Συνεχόμενα Τζακποτ και κέρδη

Άλλο θέμα που αναλύθηκε σε αυτό το άρθρο ήταν η πορεία των διανεμόμενων κερδών σε περιόδους συνεχόμενων Τζακποτ. Παρατηρούμε ότι η αύξηση των διανεμόμενων κερδών μετά από κάθε κλήρωση(στήλη 7), ακολουθεί μια μειούμενη πορεία. Από 31,51% στην με αρ.κλ.1647, φτάνει στο 13,38% στην 1655. Μετά αυξάνεται πάλι, αλλά με μικρότερο ρυθμό, φτάνει ως και το 17,65%, ελαττώνεται ξανά και τελικά είναι σαν να ‘’περιμένει’’ το Τζακποτ. Επίσης έχει παρατηρηθεί από τα δεδομένα όλων των ετών που αναλύονται, ότι αυτό ποσοστό μετά την αρχική μείωση, ποτέ δεν έχει ξεπεράσει ξανά το 22-23%. Τελική διαπίστωση είναι ότι ο ΟΠΑΠ πάντα αυξάνει τα διανεμόμενα κέρδη κάθε κλήρωσης, αλλά αυτό το ποσοστό της αύξησης έχει ένα ταβάνι (ανώτερο όριο).

Ε. Κέρδη που διανέμονται σε σχέση με στήλες που παίζονται

Εδώ αναλύονται περαιτέρω οι 2 συντελεστές των στηλών 8 και 9. Ο πρώτος συγκρίνει τον αριθμό των στηλών που παίζονται με τα ποσά των κερδών που διανέμονται και ο δεύτερος τα ποσοστά αύξησης σε σχέση με την προηγούμενη κλήρωση των στηλών αλλά και των κερδών.

Στη στήλη 8 και στην κλήρωση με α/α 1647, ο συντελεστής είναι 3,740, που σημαίνει ότι διανέμονται λίγα κέρδη σε σχέση με τις στήλες που παίζονται, ενώ αντιθέτως στην κλήρωση με α/α 1654 έχουμε αναλογικά πολλά κέρδη σε σχέση με τις στήλες.

Στη στήλη 9 και στην κλήρωση με α/α 1648, ο συντελεστής είναι –31,286, που σημαίνει ότι η αύξηση των κερδών είναι μεγάλη σε σχέση με την ανάλογη των στηλών, ενώ αντιθέτως στην κλήρωση με α/α 1657 έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στηλών.

Λέγομαι Βασίλειος Ισμυρλής και ζω στην πόλη της Έδεσσας (Ν. Πέλλας), είμαι παντρεμένος και έχω δύο παιδιά. Δουλεύω ως Στατιστικός στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελ.ΣΤΑΤ). Έχω δουλέψει 11 χρόνια στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως Διοικητικός-Οικονομικός υπάλληλος. Έχω επίσης μια διετή εμπειρία σε Τράπεζα και αρκετή εμπειρία διδασκαλίας χρηματοοικονομικών μαθημάτων στην μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά- Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές ήταν στο πεδίο της Διοίκησης Ποιότητας και τώρα εκπονώ τη διδακτορική μου διατριβή στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχω οκτώ δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Μιλάω καλά Αγγλικά και Γαλλικά. Ασχολούμαι με το χρηματιστήριο, τα τυχερά παιχνίδια, το στοίχημα κλπ. εδώ και 8 χρόνια.