traders-logoΤο παρόν άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

Ο σχηματισμός των τιμών στην αγορά προκύπτει από την συναισθηματική δυναμική και την ένταση της αλληλεπίδρασης των παραγόντων της αγοράς – των αντιλήψεών τους, της ψυχοσύνθεσής τους και των βασικών τους αρχών. Αυτοί οι ποιοτικοί παράγοντες είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Αυτός είναι σίγουρα ένας από τους λόγους για τους οποίους πολλά συστήματα συναλλαγών βασίζονται αποκλειστικά σε ποσοτικούς παράγοντες. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η ένταξη των ποσοτικών και ποιοτικών παραγόντων οδηγεί στην επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης σταθερής και άκρως κερδοφόρας εξέλιξης. Αναζητήστε την επιτυχία, μέσω της εξειδίκευσης.

Πολλοί traders και επενδυτές φθάνουν κάποτε στο σημείο να θέλουν να αναπτύξουν το δικό τους σύστημα συναλλαγών. Κατά την ανάπτυξη του συστήματος μόνο λίγοι λαμβάνουν υπόψη την βασική ψυχολογία των συμμετεχόντων της αγοράς . Ο σχηματισμός των τιμών στην αγορά προκύπτει από την προσφορά και την ζήτηση – εξαιτίας των αντιλήψεων, της ψυχολογικής κατάστασης και των βασικών παραδοχών των συμμετεχόντων. Η συναισθηματική δυναμική της αλληλεπίδρασης των αγοραστών και των πωλητών καθορίζει πότε η τιμή θα σταματήσει ή πότε και με ποια δύναμη θα κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Με την βοήθεια συγκεκριμένων σχηματισμών στο γράφημα, παρόμοιων με το αποτύπωμα μιας πατημασιάς, μπορεί να αναγνωριστεί αυτή η δυναμική (Visual Pattern Recognition=οπτική αναγνώριση σχηματισμών). Καθώς όλες οι αγορές υπόκεινται στη δυναμική των αγοραστών και των πωλητών, θα βρείτε τον ίδιο σχηματισμό σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια (π.χ. 15λεπτο διάγραμμα ή ημερήσιο διάγραμμα) καθώς και σε  διαφορετικές αγορές (Forex, δείκτες, μετοχές, εμπορεύματα κτλ.). Οι αγορές μπορούν να θεωρηθούν ως φράκταλ. Ένα σύστημα συναλλαγών που βασίζεται στην αναγνώριση σχηματισμών θα πρέπει να λειτουργεί αξιόπιστα σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια και σε διαφορετικές αγορές.

traders-mag-468x90-banner

Οι βασικές αρχές ως αποφασιστική βάση

Ένα σύστημα συναλλαγών βασίζεται πάντα σε συγκεκριμένες πεποιθήσεις.  Μπορεί κάλλιστα  οι δημιουργοί των συστημάτων να μην έχουν πλήρη επίγνωση αυτών. Τα πιο κερδοφόρα συστήματα συναλλαγών, τα οποία δημιουργούν μακροπρόθεσμα ένα σταθερό εισόδημα, στηρίζονται σε μια ισχυρή βάση αρχών. Διότι μόνο όταν ξέρετε πως σκέφτονται οι συμμετέχοντες στην αγορά και πως ενεργούν σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να αναπτύξετε ένα κερδοφόρο και συνεπές σύστημα συναλλαγών. Δεν παίζει κανένα ρόλο εάν η εκτέλεση των συναλλαγών είναι πλήρως αυτοματοποιημένη ή εάν στηρίζεται στην διακριτική ευχέρεια του δημιουργού. Στην πραγματικότητα πρόκειται για διαπραγματευτικές ιδέες (ή ιδέες χαμηλού κινδύνου) οι οποίες εμφανίζουν ταυτόχρονα ένα προφίλ χαμηλού κινδύνου και υψηλό δυναμικό κέρδους. Αυτές είναι συνήθως ιδιαίτερα κερδοφόρες θέσεις στην αγορά που δεν είναι εύκολο να βρεθούν και με την πάροδο του χρόνου εμφανίζουν μια ορισμένη σταθερότητα. Ένα σύστημα συναλλαγών το οποίο βασίζεται σε μια ή περισσότερες ιδέες συναλλαγών θα πρέπει να δημιουργεί μακροπρόθεσμα μια θετική αναμενόμενη αξία και να αντιμετωπίζει με επιτυχία βραχυπρόθεσμες καθοδικές φάσεις. Το σύστημα πρέπει να έχει ως στόχο την αναγνώριση όσο το δυνατόν περισσότερων πλεονεκτημάτων στην αγορά (το λεγόμενο edge) και την μετατροπή τους σε κέρδη. Όσα περισσότερα Edges ενσωματωθούν στο σύστημα τόσο καλύτερη θα είναι και η απόδοσή του (βλέπε εικόνα 1). Η απόδοση μπορεί να περιγραφεί από το ποσοστό κέρδους, τη μέση αναμενόμενη αξία των κερδών, τη μεταβλητότητα των επιμέρους αναμενόμενων τιμών και τον αριθμό των δυνατοτήτων για συναλλαγές ανά έτος. Ένας τυπικός υπολογισμός για τον προσδιορισμό του μεγέθους της απόδοσης του συστήματος μπορεί να είναι το SQN-System Quality Number (βλέπε Infobox).

αναπτυξη-συστηματος-traders

Ίσως να αναρωτιέστε γιατί όλη αυτή η προσπάθεια να ξεκινήσει κάποιος από τις βασικές προϋποθέσεις; Εν τέλει είναι πολύ εύκολο με τη σημερινή τεχνολογία να συνθέσει ένα σύνολο από μια σειρά παραδοσιακούς, ελεύθερα διαθέσιμους, τεχνικούς δείκτες. Για παράδειγμα ο συνδυασμός του τεχνικού δείκτη MACD (κινητός μέσος  σύγκλισης/απόκλισης) με τον κινητό μέσο  Crossover φαίνεται πολλά υποσχόμενος. Επίσης το σύνολο των τεχνικών δεικτών των Broker μπορεί εύκολα να ελεγχθεί  στατιστικώς (back test) και  να βελτιστοποιηθεί στην υπό εξέταση περίοδο. Με αυτή την μέθοδο μπορούν πολύ γρήγορα να βρεθούν κερδοφόροι συσχετισμοί. Ωστόσο αυτοί δεν έχουν διάρκεια. Λειτουργούν ως επί το πλείστον μόνο στο βελτιστοποιημένο back test. Ο λόγος για αυτό είναι ότι αυτοί οι συσχετισμοί  δεν απεικονίζουν αιτιώδεις και ποιοτικές συνάφειες. Αυτές προκύπτουν μόνο από την λογική των βασικών αρχών. Επιπλέον πρέπει να τεθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις:  Μπορεί μια τέτοια απλή και αμιγώς ποσοτική προσέγγιση να οδηγήσει πραγματικά στην επιτυχία; Δεν θα έπρεπε η μάζα να γράφει ζημιές έτσι ώστε κάποιοι άλλοι λίγοι να απορροφούν κέρδη από την κεφαλαιαγορά;

Ανάπτυξη συστήματος χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα

Πολλά συστήματα βασίζονται αποκλειστικά σε ποσοτικούς παράγοντες. Η ψυχολογική δυναμική των φορέων της αγοράς δεν λαμβάνεται υπόψη με αυτό τον τρόπο. Ωστόσο, είναι αυτοί οι ποιοτικοί παράγοντες –βασισμένοι στις δυνατότητες και αδυναμίες των συμμετεχόντων – που είναι σημαντικοί για τη μακροπρόθεσμη και σταθερή  εξέλιξη των κερδών του συστήματος. Πως είναι δυνατόν να ενσωματωθούν τόσο τα ποιοτικά  όσο και τα ποσοτικά στοιχεία σε ένα σύστημα? Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει πως ξεκινώντας από τις βασικές αρχές, που στηρίζονται η μια στην άλλη, μπορούν να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα στην αγορά (Market-Edges). Αυτές επιτρέπουν μια ποιοτική περιγραφή του προς ανάπτυξη συστήματος συναλλαγών.

Α) Βασικές αρχές και προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων της αγοράς

 1. Οι τάσεις της αγοράς συνήθως συνεχίζουν περισσότερο από ότι φαντάζονται οι φορείς της αγοράς Πλεονέκτημα 1: Ανέπτυξε ένα σύστημα συναλλαγών το οποίο ακολουθεί την τάση (σύστημα παρακολούθησης τάσης)
 2. Οι σταθεροποιήσεις (consolidation) της τιμής εντός μιας τάσης αποτελούν σύντομα χρονικά διαστήματα ανάπαυσης (το λεγόμενο Refresher). Αυτά είναι απαραίτητα έτσι ώστε η τάση να ξαναποκτήσει δυνάμεις για να μπορέσει να συνεχίσει. Πλεονέκτημα 2: Αναζητήστε ευκαιρίες εισόδου στην τάση μόνο όταν μια σταθεροποίηση έχει λάβει χώρα.
 3. Η ‘’μάζα’’ στην αγορά κεφαλαίων είναι ως επί το πλείστον λάθος και ως εκ τούτου υφίσταται απώλειες, μόνο λίγοι έχουν επιτυχίες. Πλεονέκτημα 3: Αναζήτησε ευκαιρίες εισόδου εκεί όπου η είσοδος εμφανίζεται αντι-διαισθητική (niche).
 4. Η διάσπαση τιμών είναι δημοφιλής στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην αγορά. Είναι εύκολο να αναγνωριστούν και φαίνονται λογικές (στατιστικώς οι περισσότερες διασπάσεις αποτυγχάνουν) Πλεονέκτημα 4: Βρες μια στρατηγική που να κερδίζει από λανθασμένες διασπάσεις.
 5. Πολλοί Trader πράττουν συναλλαγές ενάντια στην τάση, είναι συναισθηματικοί και κυρίως χάνουν (οι συναλλαγές προς την κατεύθυνση της τάσης τους είναι πληκτικές). Πλεονέκτημα 5: Βρείτε τέτοιες καταστάσεις όπου οι trader που συναλλάσσονται ενάντια της τάσης ‘’καίνε τα δάχτυλα τους’’ και ανεβείτε εκεί με την τάση.
 6. Οι ισχυρότερες και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις προκύπτουν όταν οι φορείς της αγοράς πιάνονται απροετοίμαστοι (οι λεγόμενες παγίδες= traps) και είναι αναγκασμένοι να κλείσουν τις θέσεις τους με ζημιά και έτσι οδηγούν τις τιμές προς τα πάνω. Πλεονέκτημα 6: Βρείτε τις καταστάσεις οι οποίες προκαλούν μεγάλο πόνο σε πολλούς από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Αυτές είναι συνήθως καταστάσεις που φαίνονται πολύ ‘’ασφαλείς’’ αλλά οι τιμές γυρνάνε αστραπιαία στο κόκκινο (παγίδα του trader).

B) Χαρακτηριστικά του συστήματος συναλλαγών και πιθανές ιδέες εφαρμογής

Με βάση τα παραπάνω πλεονεκτήματα  μπορεί πλέον να περιγραφεί ποιοτικώς το σύστημα βάσει διαφορετικών χαρακτηριστικών:

 1. Τύπος: σύστημα που ακολουθεί την τάση (συναλλαγές με βάση την τάση)
 2. Περιβάλλον: είσοδος μετά από μια σταθεροποίηση (Συστολή Μεταβλητότητας =volatility contraction)
 3. Λογική: Η στρατηγική δεν ακολουθεί την κατανόηση της «μάζας», αλλά είναι μάλλον αντι-διαισθητική
 4. Στρατηγική: διαχείριση των λανθασμένων διασπάσεων (αναγνώριση καταστάσεων όπου οι διασπάσεις αποτυγχάνουν με μεγάλη πιθανότητα)
 5. Αντίθετη πλευρά: Trader με συναλλαγές αντίθετες στην τάση
 6. Είσοδος: παγίδα των trader (Ανοίξτε μια θέση όταν οι traders οι οποίοι είναι αντίθετοι στην τάση αναγκάζονται να βγουν)

Αυτή η περιγραφή έχει ως βάση τις λογικές αιτιώδεις συνάφειες. Η λογική των βασικών αρχών μπορεί να κατανοηθεί ως ακρογωνιαίος λίθος του επιχειρηματικού μοντέλου ‘’Σύστημα Συναλλαγών’’. Μόνο μετά από αυτή την προκαταρκτική εργασία αποκτά νόημα ο ειδικός σχεδιασμός του συστήματος (αρχίζοντας  από το setup-εισόδου) μέσω της αναζήτησης των αντίστοιχων κανόνων, οι οποίοι μπορούν να βασιστούν σε κατάλληλους τεχνικούς δείκτες ή/και συγκεκριμένους σχηματισμούς. Για κάθε χαρακτηριστικό περιγραφής υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων σχεδιασμού. Από μια περιγραφή του συστήματος (βλέπε παραπάνω) μπορεί να αναπτυχθεί ένα πλήθος διαφορετικών συστημάτων. Εδώ συνιστάται  ο συνδυασμός των κανόνων που βασίζονται σε δείκτες όπως και η οπτική αναγνώριση σχηματισμών (βλέπε εικόνα 2).

κανονες-trading-συναλλαγες

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://traders-mag.gr/ebook/2015/07_08/index.html#16

Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:

http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

traders-logo-square

Το περιοδικό TRADERS' παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρη πληροφόρηση για χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών, παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εγγραφείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο www.traders-mag.gr και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεύχη κάθε μήνα, με τις τελευταίες εξελίξεις και χρήσιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις ικανότητές σας ως trader.