οπαπ-logoΗ ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Τα έσοδα της ΟΠΑΠ σταθεροποιούνται μετά από 12 συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα

  • Πωλήσεις: 2.641,8 εκ. ευρώ έναντι 2.946,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 10,3%). Οι πωλήσεις του γ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 0,7% στα 897,6 εκ. ευρώ, καταγράφοντας μια διαδοχική βελτίωση σε τριμηνιαία βάση.
  • Καθαρά έσοδα (GGR) εννεαμήνου χαμηλότερα κατά 8,0% στα 874,8 εκ. ευρώ (2012: 950,4 εκ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα γ’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 0,5% αντίστοιχα με τη βελτίωση των πωλήσεων.
  • Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): 174,1 εκ. ευρώ έναντι 499,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 65,2%), κυρίως λόγω της φορολόγησης των καθαρών εσόδων κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2013.
  • Καθαρά κέρδη: 111,7 εκ. ευρώ έναντι 371,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (μείωση 70,0%).
  • Κέρδη ανά μετοχή: 0,35 ευρώ έναντι 1,17 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (μείωση 70,0%).
  • Η ταμειακή θέση παραμένει ισχυρή στα 288,8 εκ. ευρώ έναντι 340,7 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2012.
  • H Διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο το στόχο για τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 242 εκ. ευρώ για το 2013.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου 2013, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει:

[quote]«Η σταθεροποίηση των εσόδων της ΟΠΑΠ το γ’ τρίμηνο, παράλληλα με την ανάληψη των καθηκόντων μας, συνιστούν τη θετική επανεκκίνηση της εταιρείας. Είμαι αισιόδοξος πως μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και εκμεταλλευόμενοι τις νέες ευκαιρίες, η τάση αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω, δημιουργώντας υπεραξίες για τους μετόχους μας.» [/quote]

Σύνοψη

σύνοψη-οικονομικά-αποτελέσματα-ΟΠΑΠ-εννεάμηνο-2013

Οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 10,3% σε 2.641,8 εκ. ευρώ από 2.946,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ εννεαμήνου μειωμένο κατά 4.1%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α’ τριμήνου. Οι πωλήσεις στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 897,6 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,7%, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ανάπτυξη μετά από 12 συνεχή αρνητικά τρίμηνα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 174,1 εκ. ευρώ, από 499,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 65,2% ως αποτέλεσμα κυρίως της φορολόγησης επί των καθαρών εσόδων με συντελεστή 30% από 1.1.2013 και σε μικρότερο βαθμό της μείωσης του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2013 έφτασαν τα 70,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 54,3%, σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με τα EBITDA του α’ εξαμήνου 2013.

Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 70,0% στα 111,7 εκ. ευρώ έναντι 371,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 44,4 εκ. ευρώ από 113,6 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 60,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ανασκόπηση οικονομικών αποτελεσμάτων

πωλήσεις-παιχνιδιών-οικονομικά-αποτελέσματα-ΟΠΑΠ-εννεάμηνο-2013

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού μειώθηκαν στο εννεάμηνο 2013 κατά 18,4%, στα 921,3 εκ. ευρώ από 1.128,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, που οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 17,3% στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ, λόγω απουσίας κάποιου μεγάλου αθλητικού γεγονότος. Στο γ’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αυξήθηκαν στα 294.3 εκ. ευρώ, κατά 7,9%, εν μέρει λόγω της νωρίτερης έναρξης των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 5,3% στα 1.720,5 εκ. ευρώ, έναντι 1.817,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο. Στο γ’ τρίμηνο 2013, τα έσοδα από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά μόλις 1,7%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων σε ΤΖΟΚΕΡ και της συνεχόμενης τριμηνιαίας βελτίωσης των επιδόσεων του ΚΙΝΟ, παρουσιάζοντας μείωση κατά μόλις 1,6% στο γ’ τρίμηνο, έναντι μείωσης 11,4% στο α’ τρίμηνο και 5,2% στο β’ τρίμηνο.

κόστος-υπηρεσιών-οικονομικά-αποτελέσματα-ΟΠΑΠ-εννεάμηνο-2013

Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκε στα 2.395,9 εκ. ευρώ από 2.387,8 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο 2012 αυξημένο κατά 0,3% σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη στους νικητές των παιγνιδιών στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 1.767,0 εκ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 66,9% των συνολικών πωλήσεων, έναντι 67,7% την ίδια περίοδο του 2012. Παρά την αύξηση των πωλήσεων, στο γ’ τρίμηνο 2013 για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το ποσό που αποδόθηκε στους νικητές ως ποσοστό επί των πωλήσεων του παιχνιδιού (payout) διαμορφώθηκε στο 68,7% έναντι 69,4% του γ’ τριμήνου 2012, ενώ το payout στο ΚΙΝΟ διαμορφώθηκε σε 69,6% έναντι 69,3% την αντίστοιχη περίοδο 2012.

κόστος-διάθεσης-οικονομικά-αποτελέσματα-ΟΠΑΠ-εννεάμηνο-2013

Τα συνολικά έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο 2013 σε 75,5 εκ. ευρώ από 69,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις αυξήθηκαν κατά 25,0% στα 10,9 εκ. ευρώ, αντανακλώντας την ενισχυμένη κοινωνική συνεισφορά της εταιρείας.

Περισσότερα στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου που θα βρείτε στην εταιρική ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ.

stoixima-online-social-logo

Το Στοίχημα Online συχνά δημοσιεύει ανακοινώσεις και ειδήσεις εταιριών ή ιστοσελίδων που σκοπό έχουν την αμεσότερη ενημέρωση των πελατών ή επισκεπτών. Οι δημοσιεύσεις συνήθως αποτελούν κείμενα που έχουν αποσταλεί από τους ιδιοκτήτες των εν λόγω πηγών, αλλά δεν αποκλείεται να διαβάσατε και κάποιο πρωτότυπο κείμενο ενημερώνοντάς σας για κάποιου είδους συνεργασία του blog μας.