traders-logoΤο παρόν άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

Ο VWAP μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους επενδυτές με ημερήσιο ορίζοντα όσον αφορά τον υπολογισμό της σημασίας των επιπέδων στήριξης και αντίστασης μετοχών με εμπορευσιμότητα. Αυτό το άρθρο δείχνει πώς λειτουργεί ο δείκτης και πώς μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές στις συναλλαγές τους.

Γιατί επηρεάζει ο VWAP την ημερήσια αγορά;

Ας υποθέσουμε το ακόλουθο σενάριο: Έναν διαχειριστή κεφαλαίων που έλαβε την εντολή να αγοράσει αρκετά εκατομμύρια μερίδια μιας συγκεκριμένης μετοχής. Φυσικά, δεν μπορεί απλά να τοποθετήσει μια εντολή  market-best επειδή τότε θα προκαλούσε έκρηξη στην τιμή και θα πετύχαινε μια υψηλή μέση τιμή. Επομένως, ο διαχειριστής εξετάζει τη «λογική» αξία της μετοχής, την αποκαλούμενη VWAP, επειδή δε θέλει να αγοράσει πολύ ακριβά.

Έτσι υποθέτουμε ότι η τιμή σημειώνεται υψηλά, επάνω από τον VWAP. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο διαχειριστής δεν θα τοποθετήσει εντολή αγοράς επειδή η τιμή είναι πολύ υψηλή. Εάν η τιμή επανέλθει στον VWAP, είναι μια λογική τιμή και αρχίζει να αγοράζει. Στη συνέχεια, η τιμή αρχίζει πάλι να ανεβαίνει και αυτό είναι μια συνήθης αναπήδηση από τον VWAP (διάγραμμα 1).

vwap-δ1-δ2

Το ίδιο ισχύει και στην πλευρά της πώλησης. Υποθέτουμε ότι ο διαχειριστής λαμβάνει μια μεγαλύτερη εντολή πώλησης και θέλει να την τοποθετήσει. Φυσικά, θέλει να πετύχει μια λογική τιμή και δεν θέλει να πουλήσει πολύ χαμηλά. Επομένως, ο VWAP θα είναι μια πιθανή αντίσταση κατά τη διάρκεια της ημέρας συναλλαγών.

Ο VWAP είναι ιδιαίτερα σημαντικός για μετοχές με μεγάλο όγκο συναλλαγών. Ο δείκτης δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικός σε μετοχές με μικρότερο όγκο όπου μεγαλύτερες εντολές τοποθετούνται σπάνια.

Ο VWAP στην πράξη

vwap-bioboxΡίχνουμε μια ματιά στο διάγραμμα του S&P 500. Φυσικά, δεν μπορείτε να αναλύσετε το δείκτη S&P 500 με τον VWAP επειδή πρόκειται για μια ένδειξη και δεν έχει καθόλου όγκο. Αλλά μπορείτε να αναλύσετε το ETF SPY SPDR S&P 500 Trust στο δείκτη. Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει ένα διάγραμμα 15 λεπτών του ETF SPY. Εάν επιλέξετε την περίοδο των πέντε λεπτών, 15 λεπτών, 30 λεπτών ή 60 λεπτών είναι το ίδιο, επειδή ο ημερήσιος VWAP είναι ο ίδιος σε όλα τα χρονικά πλαίσια. Βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας συναλλαγών ο δείκτης λειτουργεί είτε ως αντίσταση είτε ως στήριξη.

Συμπέρασμα

  • Εάν οι τιμές σημειωθούν πάνω από τον VWAP, πρόκειται για ανοδικό σήμα και η πιθανότητα μιας ημέρας με άνοδο είναι υψηλή.
  • Εάν οι τιμές σημειωθούν κάτω από τον VWAP, πρόκειται για καθοδικό σήμα και η πιθανότητα μιας ημέρας με ύφεση είναι υψηλή.
  • Διασταυρούμενα σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας συναλλαγών μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στις τάσεις και, επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σήματα εκτέλεσης συναλλαγών. Στο διάγραμμα 3 βλέπετε ότι υπάρχει ένα σήμα αγοράς στο σπάσιμο της αντίστασης 1. Στη συνέχεια, η τιμή αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας συναλλαγών. Την επόμενη ημέρα μπορείτε να δείτε ότι, αντίστροφα, η ημέρα ξεκινάει με θετικές τιμές, αλλά μετά από το σπάσιμο της στήριξης 2, οι πτωτικές τάσεις παίρνουν τον έλεγχο. Έπειτα υπάρχει άλλη μια ώθηση προς τα κάτω, στον επανέλεγχο του VWAP στην αντίσταση 2. Αλλά σε εκείνο το σημείο, οι μεγάλοι επενδυτές άρχισαν να πουλούν και, επομένως, η τιμή αναπήδησε ξανά στον VWAP και μειώθηκε περαιτέρω σύμφωνα με το πλάνο.

vwap-b3

Αναφέραμε ήδη  ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δείκτη με κάθε εργαλείο. Ως επενδυτές, πρέπει να διαπιστώσετε πού είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός και σε ποιες μετοχές δεν πρέπει να τον χρησιμοποιείται.

vwap-box

Παραδείγματα συναλλαγών

Ας δούμε τώρα ένα πραγματικό παράδειγμα. Ο συντάκτης επιλέγει το ETF UVXY ProSharesUltra VIX που αντιπροσωπεύει μια διπλή μόχλευση στο δείκτη μεταβλητότητας VIX. Ο συντάκτης έχει συναλλαχθεί αυτό το ETF ορισμένες φορές κατά τα τέλη Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου του 2014 με αυτή την απλή, μα αποτελεσματική, στρατηγική. Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει τους ακόλουθους κανόνες:

  1. Αγοράστε εάν το κλείσιμο ενός candle στο διάγραμμα 15 λεπτών είναι επάνω από τον VWAP και η τιμή διαπερνά τον VWAP από κάτω προς τα επάνω.
  2. Το stop-loss τοποθετείται κάτω από το χαμηλό του ενεργοποιημένου candle των 15 λεπτών.
  3. Μετακινήστε τη θέση με ένα stop-loss 30 λεπτών (τοποθετήστε το stop κάτω από το χαμηλό του τελευταίου candle των 30 λεπτών).
  4. Μόλις κερδίσετε το αρχικό ρίσκο, τοποθετείτε το stop-loss στο νεκρό σημείο και πραγματοποιείται μερική κατοχύρωση κέρδους.

Τώρα ρίχνουμε μια ματιά στο διάγραμμα (διάγραμμα 4). Η συναλλαγή της 1ης Αυγούστου 2014 δείχνει ότι η τιμή διασπά τον VWAP από κάτω προς τα επάνω και παράγει ένα σήμα αγοράς στα 31,40 μια ώρα μετά από το άνοιγμα. Περίπου δύο ώρες αργότερα η θέση έκλεισε με βάση το trailing stop των 30 λεπτών στα 34,73 – το οποίο σημαίνει ότι είχαμε ενδοημερήσιο κέρδος της τάξης του 8,9%.

vwap-b4

Μια εβδομάδα νωρίτερα υπήρξε μια παρόμοια συναλλαγή (διάγραμμα 5). Μετά από το αρνητικό άνοιγμα κάτω από τον VWAP, είδαμε ότι η τιμή διαπέρασε τον VWAP μέσα στα πρώτα 15 λεπτά και το κλείσιμο αυτού του candle ήταν επάνω από το δείκτη. Επομένως, παρήχθη ένα σήμα αγοράς. Η συναλλαγή έκλεισε στα 27,30 δολάρια ΗΠΑ. Αυτή τη φορά η μετακίνηση δεν ήταν τόσο ισχυρή. Και μπορείτε να δείτε ότι μετά από τη διάσπαση του VWAP προς τα κάτω, οι πωλητές πήραν τον έλεγχο. Διαμορφώθηκε μια απότομη καθοδική τάση και ακολούθησε ο επανέλεγχος του VWAP – έπειτα, οι πωλητές έριξαν τις τιμές.

vwap-b5

Συμπέρασμα

Ο VWAP είναι ένα καλό εργαλείο για επενδυτές με ημερήσιο ορίζοντα κατά τη διάρκεια της ημέρας συναλλαγών. Φυσικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από επενδυτές swing, παραδείγματος χάριν, εάν ψάχνετε για μια καλή ενδοημερήσια είσοδο ή έξοδο. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο δείκτης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός με μετοχές με μεγάλη εμπορευσιμότητα. Δεν έχει σημασία αν θα χρησιμοποιήσετε το ξέσπασμα του VWAP προς τα πάνω ως πιθανό σήμα αγοράς ή το ξέσπασμα του VWAP προς τα κάτω ως πιθανό σήμα πώλησης.

Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:

http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

traders-logo-square

Το περιοδικό TRADERS' παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρη πληροφόρηση για χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών, παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εγγραφείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο www.traders-mag.gr και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεύχη κάθε μήνα, με τις τελευταίες εξελίξεις και χρήσιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις ικανότητές σας ως trader.