traders-logoΤο παρόν άρθρο έχει παραχωρηθεί απο το περιοδικό TRADERS’, και μπορείτε να διαβάσετε και περαιτέρω άρθρα με δωρεάν εγγραφή στο www.traders-mag.gr

Οι κύκλοι των μετοχικών αγορών προσφέρουν ευκαιρίες σε κάθε φάση της ρευστότητας. Οι μεγαλύτερες δυνατότητες είναι εμφανείς όταν η δραστηριότητα των τιμών που συνίσταται από επεκτάσεις εύρους και όγκου (expansion-of-range-and-volume – XRV) ωθεί απότομα μια μετοχή ψηλότερα ή χαμηλότερα. Οι μετακινήσεις XRV συμβαίνουν όταν τα θεσμικά όργανα έχουν κατευθύνει τους επενδυτές τους να αγοράσουν ή να ρευστοποιήσουν μεγάλες θέσεις μετοχών. Η συναλλασσόμενη μετοχή κατακλύζει την προσφορά ή τη ζήτηση, ωθώντας την τιμή σε μια ταχεία, κατευθυνόμενη, ανοδική μετακίνηση (σε περίπτωση αγοράς), ή καθοδική (σε περίπτωση πώλησης). Το μοτίβο του διαγράμματος XRV που προκύπτει προσφέρει στους επενδυτές την ευκαιρία να επωφεληθούν από την θεσμική δραστηριότητα, η οποία τείνει να συνεχίζεται για αρκετές συνεδρίες.

Εντοπισμός στησιμάτων XRV

Η δυνατότητα εντοπισμού της θεσμικής δραστηριότητας έχει καταστήσει το XRV ως τον ακρογωνιαίο λίθο της επενδυτικής δραστηριότητας του συντάκτη εδώ και 16 χρόνια. Είναι εύκολο να βρεθεί σε ημερήσια διαγράμματα τιμών, μια ενδοημερήσια ζώνη στήριξης και αντίστασης τιμών καθιστά τον έλεγχο του κινδύνου πολύ διαισθητικό. Τα stop-loss τοποθετούνται έξω από σαφώς αναγνωρίσιμες ενδοημερήσιες στηρίξεις ή αντιστάσεις 5 λεπτών κατά την ημέρα του στησίματος. Οι στόχοι είναι επίσης εύκολο να εντοπιστούν και συνήθως τοποθετούνται στην ημερήσια αντίσταση (για συναλλαγές αγοράς) ή στήριξη (για πώληση). Υπάρχουν δύο τύποι μοτίβων διαγραμμάτων XRV και θα δούμε πρώτα το στήσιμο τύπου 1.

Μοτίβο XRV τύπου ένα

Το πρώτο μοτίβο διαγραμμάτων XRV προκύπτει όταν μια τάση υποχωρεί κι έπειτα ξεσπάει στην κατεύθυνση της τάσης. Οι κανόνες για μια είσοδο αγοράς τύπου 1 είναι οι εξής:

 1. Μια μετοχή παρουσιάζει ανοδική τάση και υποχωρεί.
 2. Ένα ξέσπασμα της υποχώρησης εμφανίζεται στο ευρύτερο φάσμα των τελευταίων δέκα συνεδριών, κατά προτίμηση, με βαρύ όγκο.
 3. Η είσοδος αγοράς είναι η επόμενη συνεδρία, $0,10 πάνω από τη στήλη XRV προς την κατεύθυνση του ξεσπάσματος.
 4. Κλείσιμο στο τέλος της ημέρας ή στο γενικό στόχο ημερήσιας αντίστασης ή με την ενεργοποίηση ενός προστατευτικού στοπ.

Οι κανόνες για πώληση είναι οι εξής:

 1. Μια μετοχή που παρουσιάζει καθοδική τάση, υποχωρεί.
 2. Ένα ξέσπασμα της υποχώρησης εμφανίζεται στο ευρύτερο φάσμα των τελευταίων δέκα συνεδριών, κατά προτίμηση, με βαρύ όγκο.
 3. Η είσοδος πώλησης είναι η επόμενη συνεδρία, $0,10 κάτω από τη στήλη XRV προς την κατεύθυνση του ξεσπάσματος.
 4. Κλείσιμο στο τέλος της ημέρας ή στο υποκείμενο στόχο ημερήσιας στήριξης ή με την ενεργοποίηση ενός προστατευτικού στοπ.

Ένα παράδειγμα ενός στησίματος πώλησης παρέχεται από μια παλαιότερη μετακίνηση της Grupo Televisa (TV), στο διάγραμμα 1.

Δ1) Στήσιμο XRV μοτίβο 1 - υποχώρηση στην Grupo Televisa (TV)

Με βάση τη μετακίνηση της τιμής στο διάγραμμα 1, οι παράμετροι του πλάνου συναλλαγών για τη TV, για τις 27 Οκτωβρίου του 2014 ήταν οι εξής:

 • Πώληση = 0,10 κάτω από το χαμηλό της στήλης XRV (πώληση στα $32,69)
 • Τιμή stop-loss = 0,05 πάνω από την υπερκείμενη αντίσταση των 5-λεπτών-ενδοημερησίως (ενεργοποίηση στοπ στα $33,07).
 • Στοχευμένο κέρδος = καμπή ημερήσιας στήριξης (buy-to-cover στα $32.22)

Μόλις ξεκινήσει η συναλλαγή, τον έλεγχο παίρνουν οι κανόνες διαχείρισης των χρημάτων και η θέση διαχειρίζεται ουσιαστικά από μόνη της. Υπάρχουν τρία εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει η TV για να πραγματοποιηθεί έξοδος χωρίς απώλεια. Το πρώτο είναι ότι η TV πρέπει να γράψει τιμές  μέχρι και του 50%  της απόστασης από την είσοδο έως το στοχευμένο κέρδος. Σε εκείνο το σημείο, το stop loss μετακινείται στο νεκρό σημείο. Το δεύτερο είναι ότι η TV πρέπει να γράψει μεταξύ του 0.10 του στοχευμένου κέρδους. Σε εκείνο το σημείο, το στοπ μετακινείται προς τα κάτω στο 50% του επιπέδου του στοχευμένου κέρδους. Το τελευταίο εμπόδιο είναι το στοχευμένο κέρδος. Όταν η TV πετύχει αυτό το στόχο, όλες οι μετοχές μπορούν να κλείσουν, ή μπορεί να κλείσει μια μερίδα των μετοχών και να τοποθετηθεί ένα trailing stop στην ισορροπία προκειμένου να προστατευθεί το ανοικτό κέρδος. Για λογιστικούς σκοπούς, καταγράφουμε ότι όλες οι μετοχές κλείνουν στο στόχο, όταν αυτός επιτυγχάνεται. Όσο για το stop loss, μόλις ενεργοποιηθεί, πραγματοποιούμε άμεσα έξοδο από τη συναλλαγή.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2, η ενδοημερήσια συναλλαγή στην TV έπιασε το επίπεδο του 50% από το στόχο λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε η συναλλαγή, μετακινώντας το στοπ στο νεκρό σημείο. Όταν επιτεύχθηκε το 0.10-στον στόχο, το στοπ μετακινήθηκε στα $32,46. Αυτό κλείδωσε ένα κέρδος και δημιούργησε μια θέση μηδενικού ρίσκου. Όταν ο στόχος επιτεύχθηκε στα $32,22, η θέση έκλεισε. Το κέρδος ήταν 0,47 ανά συναλλασσόμενη μετοχή.

Δ2) Ημέρα συναλλαγής XRV στη Grupo Televisa (TV)

Μοτίβο XRV τύπου δύο

Το δεύτερο διαγραμματικό μοτίβο XRV είναι επίσης εύκολο να εντοπιστεί και συμβαίνει όταν μια τάση παύει και διαμορφώνει μια σειρά σταθεροποίησης. Αυτή τη φορά ψάχνουμε για ένα ξέσπασμα από τη σειρά σταθεροποίησης, εντός ή εκτός τάσης.

Οι κανόνες για μια είσοδο αγοράς τύπου 2 είναι οι εξής:

 1. Μια μετοχή με ανοδική τάση σταθεροποιείται για αρκετές ημέρες.
 2. Ένα ξέσπασμα της σταθεροποίησης εμφανίζεται στο ευρύτερο φάσμα

των τελευταίων δέκα συνεδριών, κατά προτίμηση, με βαρύ όγκο.

 1. Η είσοδος αγοράς είναι η επόμενη συνεδρία, $0,10 πάνω από το ακραίο σημείο της στήλης XRV προς την κατεύθυνση του ξεσπάσματος.
 2. Κλείσιμο στο τέλος της ημέρας ή στο γενικό στόχο ημερήσιας αντίστασης ή με την ενεργοποίηση ενός προστατευτικού στοπ.

Οι κανόνες για μια είσοδο πώλησης είναι οι εξής:

 1. Μια μετοχή με καθοδική τάση σταθεροποιείται για αρκετές ημέρες.
 2. Ένα ξέσπασμα της οπισθοχώρησης της τάσης εμφανίζεται στο ευρύτερο φάσμα των τελευταίων δέκα συνεδριών, κατά προτίμηση, με βαρύ όγκο.
 3. Η είσοδος πώλησης είναι η επόμενη συνεδρία, $0,10 κάτω από το ακραίο σημείο της στήλης XRV προς την κατεύθυνση του ξεσπάσματος.
 4. Κλείσιμο στο τέλος της ημέρας ή στην υποκείμενη ημερήσια στήριξη ή με την ενεργοποίηση ενός προστατευτικού στοπ.

Το διάγραμμα 3 δίνει ένα παράδειγμα.

Δ3) Στήσιμο XRV μοτίβο 2

Τα στοιχεία για μια ενδεχόμενη είσοδο ήταν σε ισχύ. Οι παράμετροι για την επερχόμενη συνεδρία ήταν:

 • Είσοδος = 0,10 πάνω από το υψηλό της στήλης XRV (αγορά στα $52,02)
 • Stop loss = 0,05 κάτω από την ενδοημερήσια στήριξη 5 λεπτών από τη συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε την ημέρα στησίματος του XRV (στοπ εξόδου για μια απώλεια στα 51,39)
 • Στοχευμένο κέρδος = καμπή στην ημερήσια αντίσταση (πώληση για ένα κέρδος στα $52,50).

Το διάγραμμα 4 δείχνει το ενδοημερήσιο διάγραμμα 5 λεπτών και την εξέλιξη της συναλλαγής, αφότου ενεργοποιήθηκε. Προσέξτε ότι οι συναλλαγές XRV συνοδεύονται συχνά από γρήγορες ενδοημερήσιες μετακινήσεις, καθώς κατά τη διάρκεια της συναλλαγής επαναβεβαιώνονται πιέσεις αγοράς ή πώλησης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τα πρώτα λεπτά της συνεδρίας και προκαλείται από τον τεράστιο όγκο των κατευθυνόμενων, προκατειλημμένων, εντολών που είχαν προγραμματιστεί πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Αυτές οι εντολές μπορούν να οδηγήσουν σε ακραία μεταβλητότητα επειδή συχνά τοποθετούνται ως εντολές ανοίγματος αγοράς. Εξαντλούν τη ρευστότητα και ωθούν γρήγορα την τιμή προς την κατεύθυνση της ημερήσιας ορμής του XRV. Μόλις συμπληρωθούν αυτές οι εντολές, η τιμή συχνά επανέρχεται στο κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίας μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτό καθιστά τις συναλλαγές XRV κατά το άνοιγμα προκλητικές για τους νεότερους επενδυτές. Όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση των συνθηκών που επικρατούν σε αγορές με έντονη δραστηριότητα, πολλές φορές επωφελούνται από το να περιμένουν για πέντε έως δέκα λεπτά, έως ότου ρυθμιστεί η αγορά. Οι πιο έμπειροι επενδυτές επιλέγουν συχνά την τοποθέτηση αλγοριθμικών ακολουθιών και εκτελούν συναλλαγές κατά τη διάρκεια της μεταβλητότητας του  ανοίγματος.

Οι συναλλαγές των TV και ALK παρουσιάζουν εύστοχα τη βασική μορφή του στησίματος. Η αναγνώριση του μοτίβου σε ένα ημερήσιο διάγραμμα είναι εύκολη και συνήθως την κάνουμε χωρίς τη βοήθεια κάποιου σχετικού λογισμικού. Διαπιστώνουμε ότι η εξέταση περίπου 1.000 διαγραμμάτων κάθε βράδυ διαρκεί μόνο περίπου μια ώρα και παρέχει πολύτιμο υλικό που δεν είναι διαθέσιμο όταν η δουλειά γίνεται από έναν υπολογιστή. Το XRV είναι τόσο εύκολο να εντοπιστεί, ώστε αποτελεί ιδανική περίπτωση για την εξεύρεση ευκαιριών εκτέλεσης συναλλαγών με υψηλές πιθανότητες. Μόλις μάθετε το βασικό μοτίβο, μπορείτε να αξιοποιήσετε πολλές παραλλαγές που θα προσφέρουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για κέρδη.

Η επιτυχία αυτού του μοτίβου

Υπό την αυστηρότερη ερμηνεία αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, το XRV επέφερε σημαντικά αποτελέσματα σε έναν μη ανατοκιζόμενο λογαριασμό εκτέλεσης συναλλαγών ύψους $100.000 για κάθε χρόνο, από το 2006. Εκτελώντας συναλλαγές σε σταθερό μέγεθος lot των 1.000 μετοχών, το XRV είχε μέση ετήσια απόδοση $20.390 ή 20,39%. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας λογαριασμός $100.000 θα μπορούσε γενικά να μοχλεύσει πάνω από 1.000 μετοχές ανά συναλλαγή, αυτή η απόδοση θα μπορούσε εύκολα να αυξηθεί σημαντικά με την ανάληψη επιπρόσθετου ρίσκου για κάθε θέση.

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του XRV είναι η σταθερότητα του μοτίβου με την πάροδο του χρόνου και το γεγονός ότι τείνει να έχει υψηλές επιδόσεις στην πλευρά της πώλησης της αγοράς. Οι πωλήσεις παράγουν περισσότερη αποδοτικότητα, ακόμα και όταν οι ευρύτερες αγορές πραγματοποιούν μεγάλες θετικές μετακινήσεις swing, όπως έκαναν το 2013 και το 2014. Οι αποδόσεις που παρουσιάζονται εδώ δεν είναι αναδρομικά ελεγχμένες, αλλά μάλλον είναι τα πραγματικά αποτελέσματα για ενεργοποίηση XRV, όπως είχαν σχεδιαστεί και δημοσιεύθηκαν στο επενδυτικό πλάνο του γράφοντα από το 2006. Κάθε συναλλαγή βασίζεται σε κανόνες και ορίζεται από αυστηρά κριτήρια διαχείρισης χρημάτων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα επανάληψης. Αντίγραφο των κανόνων και κάθε στησίματος XRV από το 2006 διατίθεται στη διεύθυνση ww.TraderInsight.com.

Σύντομη περιγραφή στρατηγικής XRV

Επόμενο τεύχος

Στο επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε στην πιο μακροπρόθεσμη συμπίεση και θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίον τα στησίματα XRV μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική κερδοφορία σε ένα χρονικό πλαίσιο συναλλαγής swing. Στη συνέχεια, στο τρίτο μέρος, θα αλλάξουμε ταχύτητα και θα επιστρέψουμε στις ενδοημερήσιες συναλλαγές, δείχνοντας πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα XRV για να επωφεληθούμε από τρέχοντα γεγονότα ειδήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγματεύσεων. Αυτές οι συναλλαγές σχεδιάζονται και εκτελούνται από ένα διάγραμμα 5 λεπτών, και πολλές εξ αυτών διαρκούν μόλις ένα ή δυο λεπτά. Στο τέταρτο μέρος θα εστιάσουμε και πάλι σε ενδοημερήσια στησίματα, αυτή τη φορά αναφερόμενοι στον τρόπο με τον οποίον τα αποτυχημένα μοτίβα XRV μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές ευκαιρίες αντίστροφης εισόδου. Τέλος, στο πέμπτο μέρος θα δούμε πώς οι γραμμές αλλαγής τάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμοί συγχρονισμού που παρέχουν σημαντικές επιπρόσθετες ευκαιρίες για κέρδη.

Διαβάστε εντελώς δωρεάν το περιοδικό κάνοντας εγγραφή εδώ:

http://www.traders-mag.gr/index.php/component/comprofiler/registers

traders-logo-square

Το περιοδικό TRADERS' παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και έγκυρη πληροφόρηση για χρηματιστηριακές συναλλαγές μετοχών, παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εγγραφείτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο www.traders-mag.gr και αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεύχη κάθε μήνα, με τις τελευταίες εξελίξεις και χρήσιμα εργαλεία που θα βελτιώσουν τις ικανότητές σας ως trader.