online-stoixima-diadiktyo-tzogos-tyxera-paignidia-fekΦωτιά έχουν πάρει οι συζητήσεις γύρω από τις αποφάσεις που τελικά πάρθηκαν όσον αφορά το online στοίχημα στην Ελλάδα. Η δημοσίευσή τους στην εφημερίδα της κυβερνήσεως τις περασμένες μέρες προειδοποιεί τις ιστοσελίδες που παρέχουν τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο για τσουχτερά πρόστιμα, ενημερώνει τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο πως θα πρέπει να διακόψουν την πρόσβαση σε μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου και προβλέπει κυρώσεις ακόμα και σε ιστοσελίδες τρίτων που παρέχουν πρόσβαση στις παραπάνω ιστοσελίδες με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και οι παίκτες όμως δεν ξεφεύγουν από τα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους πλέον. Το φαινόμενο της ρύθμισης της διαδικτυακής αγοράς των τυχερών παιχνιδιών δεν είναι ωστόσο Ελληνικό φαινόμενο, με τελευταίο θύμα να είναι το ανταλλακτήριο της betfair στη Γερμανία.

Ας δούμε καταρχήν τις απαγορεύσεις, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ της 5ης Νοεμβρίου 2012:

1.1 Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου από μη κατόχους άδειας. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια καθώς και η συμμετοχή των παικτών σε αυτά, αποτελούν ποινικά αδικήματα του άρθρου 52 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) και, επιπλέον, επιφέρουν τις, προβλεπόμενες από τον νόμο και την παρούσα, κυρώσεις.

1.2 Απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994, να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, των οποίων οι ιστότοποι αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

1.3 Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, να πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

1.4 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ενέργεια εμπορικής επικοινωνίας παροχών υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια.

Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο λοιπόν, προβλέπεται σε απλά Ελληνικά:

  • Η απαγόρευση της διεξαγωγής οποιοδήποτε τυχερού παιχνιδιού στο διαδίκτυο από ιστοσελίδα που δεν κατέχει άδεια διενέργειας τέτοιων παιχνιδιών (black list).
  • Οι πάροχοι πρόσβασης διαδικτύου (Internet Service Providers – ISPs) απαγορεύεται να δίνουν πρόσβαση στις παραπάνω ιστοσελίδες (black list).
  • Απαγορεύεται στις Ελληνικές τράπεζες κι άλλα πιστωτικά ιδρύματα να πραγματοποιούν συναλλαγές με τέτοιες ιστοσελίδες. Με άλλα λόγια τέλος στις αναλήψεις και πληρωμές μέσω Ελληνικών τραπεζών (πάντα για τις ιστοσελίδες της black list).
  • Το 1.4 πιστεύω έχει να κάνει με διαφημίσεις και γενικότερη προώθηση των ιστοσελίδων αυτών.

Στο δεύτερο άρθρο γίνεται διευκρίνιση για το χαρακτηρισμό του μη αδειοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.

Μη αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών τυχερών παιγνίων διά του διαδικτύου είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αναρτά στο διαδίκτυο ή/και λειτουργεί ιστότοπο, από τον οποίο παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες χωρίς την προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία άδεια, καθώς και όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχει μέσω άλλου ιστότοπου, πρόσβαση σε τέτοιον ιστότοπο. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, μέσω της οποίας παρέχεται η πρόσβαση, καθώς και ο εμπλεκόμενος εξοπλισμός, δεν επηρεάζουν την έννοια του μη αδειοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών.

Προσοχή εδώ στο «καθώς και όποιος […] παρέχει μέσω άλλου ιστότοπου πρόσβαση σε τέτοιο ιστότοπο». Με τις μηδαμινές νομικές μου γνώσεις υποθέτω ότι αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα με πρόθεμα .gr που έχει συνδέσμους (links) προς τις ιστοσελίδες της black list.

Το τρίτο άρθρο αναφέρει:

Μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων διά του διαδικτύου υπάρχει όταν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ιστοσελίδες μη αδειοδοτημένου από την Ελληνική Δημοκρατία παρόχου τέτοιων υπηρεσιών, από IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια. Ο τόπος εγκατάστασης του μη αδειοδοτημένου παρόχου και του εξοπλισμού του, καθώς και η κατάληξη της διαδικτυακής του διεύθυνσης, δεν επηρεάζουν την έννοια της μη αδειοδοτημένης παροχής υπηρεσιών.

Το παραπάνω σημαίνει πως εάν ένας Άγγλος ή Γάλλος επισκεφτεί τη χώρα μας, δε θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις ιστοσελίδες των τυχερών παιχνιδιών που δεν έχουν άδεια στην κατοχή τους, εφόσον μπει στο διαδίκτυο μέσω ελληνικού ISP/IP. Αντίστροφα, εάν επισκεφτείτε την Αγγλία, θα έχετε κανονικά πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

Το τέταρτο άρθρο που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ δεν πολυενδιαφέρει, αφού περιγράφει πώς θα γίνονται οι έρευνες και η καταχώρηση των ιστοτόπων σ’ αυτήν την περιβόητη black list. Το ίδιο ισχύει και για το 5ο άρθρο, από το οποίο θα κρατήσουμε πως τα πρόστιμα καταβάλλονται ένα μήνα από την κοινοποίησή τους, ενώ η κοινοποίηση αυτή είναι δυνατόν να γίνει και ηλεκτρονικά (μέσω email, μην περιμένετε γράμμα από τον ταχυδρόμο).

Και τέλος περνάμε στα πρόστιμα:

6.1.1. Η ανάρτηση και λειτουργία ιστοτόπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια αναρτημένου στο διαδίκτυο, επιφέρει πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ημέρα διατήρησης της ανάρτησης του, ανά προσφερόμενο από αυτόν παίγνιο. Ως ημέρα διατήρησης της ανάρτησής του, και ως μία αυτοτελής παράβαση, νοείται μία επίσκεψη του κλιμακίου ελέγχου στον ιστότοπο την ημέρα. Μετά τη βεβαίωση επτά (7) συνολικά παραβάσεων, συνεχόμενων ή μη, το ανά ημέρα πρόστιμο διπλασιάζεται. Η πρόσκληση του κοινού να συμμετέχει στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στα παίγνια αυτά, μέσω διαφημίσεων, με αναρτήσεις πρόσκλησης, προσφορά bonus και άλλες παρεμφερείς τεχνικές προσέλκυσης ή άλλους τρόπους εμπορικής επικοινωνίας, αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση, η οποία επιφέρει επιπλέον πρόστιμο, ανά ημέρα, έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

6.1.2. Η συμμετοχή ανηλίκου σε τυχερό παίγνιο επιφέρει πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά παικτική συνεδρία.

6.1.3. Η με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με μαζικές αποστολές ή επικοινωνίες, εξατομικευμένη ενημέρωση συγκεκριμένων αποδεκτών, μέσω τηλεφωνικής γραμμής, μέσω διαδικτύου, μέσω αποστολής εγγράφων ή/ και φορέων μνήμης (memory sticks) ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, για την προώθηση ή/και την υποστήριξη της συμμετοχής τους σε τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου που διεξάγονται χωρίς άδεια, επιφέρει πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ανά παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τη συχνότητα και τον αριθμό των αποδεκτών.

Όσον αφορά λοιπόν τις μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο, προβλέπεται:

  • 20,000 ευρώ ανά ημέρα πρόστιμο, το οποίο διπλασιάζεται μετά την 7η μέρα εάν η ιστοσελίδα συνεχίσει να… παρανομεί. Επίσης άλλα 10,000 ευρώ ανά ημέρα πρόστιμο επιβάλλεται εάν προωθεί τις υπηρεσίες της μέσω διαφημίσεων, προσφορών bonus, κλπ. Καθώς δε γνωρίζω καμία εταιρία στοιχημάτων που να μην προσφέρει bonus ή να μη διαφημίζεται, μιλάμε πως το μικρότερο πρόστιμο ανέρχεται στα 30,000 ευρώ ανά ημέρα την πρώτη βδομάδα και 50,000 ευρώ ανά ημέρα από εκεί κι έπειτα.
  • Τσουχτερό πρόστιμο σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου.
  • Πρόστιμο μεταξύ 10,000 και 200,000 ευρώ για διαφημίσεις, μαζικά προωθητικά emails/newsletters και γενικά οποιαδήποτε προώθηση.

Πρόστιμα όμως προβλέπονται και για τις ιστοσελίδες που διαφημίζουν τις παραπάνω ιστοσελίδες, τους ISPs και τους ίδιους τους παίκτες:

6.2.1. Η διενέργεια εμπορικής επικοινωνίας παροχών υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια, επιφέρει για κάθε παραβάτη ημερήσιο πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανά ημέρα δημοσίευσης της διαφήμισης ή δημοσιοποίησης της επικοινωνίας.

6.2.2. Στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Ν. 2238/1994, που επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον κατάλογο (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. ή/και που δεν διακόπτουν την πρόσβαση αυτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του παραπάνω καταλόγου, επιβάλλεται πρόστιμο ανά ημέρα μη διακοπής της πρόσβασης πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά μη αδειοδοτημένο πάροχο. Μετά τη βεβαίωση επτά (7) συνολικά παραβάσεων, συνεχόμενων ή μη, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

6.2.3. Στους συμμετέχοντες ως παίκτες, μέσω IP που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια, σε παίγνια που προσφέρονται και διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ ανά παικτική συνεδρία. Αν ο παίκτης είναι ανήλικος, επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε κάθε πρόσωπο που έχει την νόμιμη επιμέλειά του.

Εν συντομία λοιπόν:

  • Ιστοσελίδα που εμφανίζει διαφημίσεις μη αδειοδοτημένων εταιριών στοιχήματος πληρώνει πρόστιμο 20,000 ευρώ ανά ημέρα.
  • Οι ISPs που επιτρέπουν την πρόσβαση στις ιστοσελίδες της black list πληρώνουν 50,000 ευρώ ανά ημέρα για την πρώτη εβδομάδα και 100,000 ευρώ ανά ημέρα για τις επόμενες.
  • Για τους ίδιους τους παίκτες που βεβαιώνονται μέσω IP (ασφάλεια λογαριασμού και IP) ότι στοιχηματίζουν στις παραπάνω ιστοσελίδες, το πρόστιμο ανέρχεται στα 1,000 ευρώ ανά παικτική συνεδρία. Τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το στοίχημα, δε γνωρίζω τι ακριβώς σημαίνει παικτική συνεδρία. Εάν ας πούμε συνδεθώ σε μια ιστοσελίδα στοιχήματος και δεν κλείσω ποτέ τον υπολογιστή, μετράει ως μία; Ή κάθε στοίχημά μου/μπιλιά στη ρουλέτα/μοίρασμα στο blackjack/στροφή στον κουλοχέρι/παρτίδα στο πόκερ είναι μια παικτική συνεδρία;

Σύμφωνα με το φύλλο της κυβερνήσεως, οι παραπάνω αποφάσεις ισχύουν ένα μήνα αργότερα από τη δημοσίευσή τους. Οπότε μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου έχουν πολλά να ειπωθούν κι άλλα τόσα να γραφτούν.

Avatar photo

Ο Jim συνηθίζει να μετράει φύλλα στο Blackjack, να παίζει στοίχημα και πόκερ, αλλά και να επενδύει στις χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου.