Από χθες το βράδυ κυκλοφορούν σε διάφορες ιστοσελίδες ειδήσεις για το διαδικτυακό στοίχημα και το μονοπώλιο που προωθείται μέσω νέας ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων. Ενδεικτικά άρθρα για το επίμαχο θέμα δημοσίευσαν τα News247 και Gazzetta.gr, τα οποία επιβεβαιώνουν πως ο ΟΠΑΠ θα διατηρήσει το μονοπώλιο στο διαδικτυακό στοίχημα, κάτι που είχαμε γράψει την 1η Μαρτίου. Για τη νέα τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου της αγοράς τυχερών παιγνίων ενημερώθηκε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

diadiktyako-stoixima-monopolio-tris-europaiki-epitropi

Η περίοδος standstill ή στάτους κβο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εφαρμόζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ (TRIS) διαρκεί 3 μήνες και υπάρχει μια σχετική σύγχυση στο διαδίκτυο αν θα πρέπει να λήξει ή όχι προκειμένου να εφαρμοσθεί η οποιαδήποτε απόφαση κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με την οδηγία (directive) 98/34/ΕΚ, τα κράτη-μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με όλες τις τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες σε πρόχειρη κατάσταση («draft»). Μετά την ενημέρωση της Επιτροπής το κράτος-μέλος χρειάζεται να περιμένει το τέλος της περιόδου των 3 μηνών («περίοδος στάτους κβο» ή «standstill period») προτού υιοθετήσει τις αποφάσεις.

Ωστόσο η περίοδος αυτή μπορεί να πάρει ένα μήνα παράταση, όπως συνέβη στην προηγούμενη απόφαση της ΕΕΕΠ σχετικά με το διαδικτυακό στοίχημα, που έφτασε στο TRIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέσα Δεκέμβρη. Η απόφαση εκείνη πήρε παράταση ενός μήνα λόγω ένστασης της Μάλτας, για την οποία ενημερώθηκε η συγκεκριμένη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόλις χθες!

Σύμφωνα λοιπόν με τις αναφορές που κάνουν οι παραπάνω ιστοσελίδες, η νέα τροπολογία πέρα της απαγόρευσης διοργάνωσης διαδικτυακού στοιχήματος από οποιονδήποτε άλλο πέρα από τον ΟΠΑΠ μέχρι τον Οκτώβρη του 2020, απαγορεύσεις προβλέπονται και για άλλα τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο, ενώ προς το παρόν φαίνεται να «τη γλυτώνει» το πόκερ. Προσωπικά δεν πέφτω από τα σύννεφα, αφού όπως είχαμε δημοσιεύσει πριν ένα μήνα, είχε προβλεφθεί πάνω κάτω μια τέτοια εξέλιξη, ακόμα και για τις «24» εταιρίες που δραστηριοποιούνται με προσωρινή άδεια λειτουργίας.

Χθες το βράδυ επιπλέον υπερψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο για τα επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, στο οποίο περιλαμβάνονται και 3 άρθρα που αφορούν την Επιτροπή Εποπτείας κι Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και τον ΟΠΑΠ. Το άρθρο 23 αφορά ρυθμίσεις κι αλλαγές για τη λειτουργία της ΕΕΕΠ, το άρθρο 24 το προσωπικό της ΕΕΕΠ και το άρθρο 25 θέματα της ΟΠΑΠ, μεταξύ των οποίων είναι η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, τα VLTs (παιγνιομηχανήματα), την επιχορήγηση σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα καθώς και τα κριτήρια της καταλληλότητας του υποψηφίου αγοραστή του ΟΠΑΠ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εμφανίζεται στην αιτιολόγηση της ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Μετά την ψήφιση των διατάξεων αυτών, τη μετατροπή της διοικητικής αρχής «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (στη συνέχεια Ε.Ε.Ε.Π.) σε ανεξάρτητη διοικητική Αρχή, την ενεργοποίηση και τη λειτουργία αυτής στην πράξη, την τροποποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και τις ευρύτερες εξελίξεις στο δίκαιο της Ένωσης, διαπιστώθηκε η ανάγκη επικαιροποίησης και βελτίωσης των διατάξεων του ν. 4002/2011.

Έτσι, μετά και την έκδοση της απόφασης του ΔΕΕ στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-186/11 και C-209/11, η Ελληνική Δημοκρατία επικαιροποιεί το θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων κατά τρόπο ώστε να αναδεικνύεται η εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, και να διασφαλίζεται η επίτευξη των σκοπών της προστασίας των πολιτών, ιδίως των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, από τα εγκλήματα που συνδέονται με τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό. Η Ελληνική Δημοκρατία ενισχύει περαιτέρω το πλαίσιο λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., θεσμοθετώντας την ύπαρξη Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, ώστε να εξασφαλιστεί ο αυστηρότερος έλεγχος αυτής, η οποία και θα έχει αποφασιστικό ρόλο σε ότι αφορά στη διεξαγωγή των παιγνίων. Με το σχέδιο νόμου «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 28.02.2013 (το κατατεθέν σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεσή του εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.hellenicparliament.gr), ρυθμίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, τα αντικείμενα και η διαδικασία ελέγχου καθώς και η οργάνωση και λειτουργία της, προκειμένου να υφίσταται η αναγκαία νομοθετική κατοχύρωση του ασκούμενου ελέγχου.

Οι ρυθμίσεις του διαδικτυακού στοιχήματος που δημοσιεύθηκαν στο TRIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι εξής:

Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου, και με γνώμονα την πρόληψη των εγκλημάτων και της απάτης, γενικεύεται υφιστάμενη προϋπόθεση ελέγχου για την ποινική κατάσταση όλων των προσώπων που ασκούν διοίκηση σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου, συμπληρώνεται νομοθετικό κενό που αφορά στην πιστοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και δίδεται η δυνατότητα, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης στον τομέα των τυχερών παιγνίων, να λαμβάνονται υπόψη πιστοποιήσεις που έχουν χορηγηθεί από εξειδικευμένους οργανισμούς πιστοποίησης, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί και να επιταχυνθεί το έργο της Ε.Ε.Ε.Π.

Με τις παραγράφους 3 και 9 του προτεινομένου άρθρου, τροποποιούνται τα άρθρα 31 και 49 του ν. 4002/2011. Με τις προτεινόμενες διατάξεις διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις όπου στο ν. 4002/2011 αναφέρεται η πραγματοποίηση πληρωμών σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών, η πληρωμή αφορά σε πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νομίμως, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ώστε να μην παραβιάζεται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ. Η ρύθμιση αποτελεί υλοποίηση δέσμευσης του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και για την αποφυγή διάκρισης έναντι αυτών.

Με την παράγραφο 4 του προτεινόμενου άρθρου αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός παιγνιομηχανημάτων που μπορούν να εγκατασταθούν στους αμιγείς χώρους από τα 25 στα 50. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο αριθμός των καταστημάτων στα οποία θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν παιγνιομηχανήματα, και κατά συνέπεια μειώνεται η διασπορά τους στον ιστό των πόλεων. Έτσι διευκολύνεται η συχνότητα και η αρτιότητα των ελέγχων που θα πραγματοποιεί η Ε.Ε.Ε.Π., ενώ καθίσταται ευχεράστερη η χωροθέτηση των αμιγών χώρων του άρθρου 42 του ν. 4002/2011, δεδομένου του ορισμού αποστάσεων που επιβάλλει το άρθρο 29 του ιδίου νόμου.

Με τις παραγράφους 5 και 6 του προτεινομένου άρθρου, τροποποιείται το άρθρο 45 και καταργείται το άρθρο 46 του ν. 4002/2011. Με τον τρόπο αυτό εισάγεται ένα σύστημα ευκολότερης αδειοδότησης, αφού οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι θα λαμβάνουν άδεια απευθείας από την Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η ανεξάρτητη αρχή, και καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου, η οποία εισάγεται με την τροποποίηση του άρθρου 45, αποσαφηνίζεται ότι με την αδειοδότηση παρόχων τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο δεν θίγονται τα υφιστάμενα αποκλειστικά δικαιώματα της ΟΠΑΠ Α.Ε., των Κρατικών Λαχείων και του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας που χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 39 του ν. 4002/2011, δεν θα υπάρχει δυνατότητα είτε από την ίδια την ΟΠΑΠ Α.Ε., είτε από οποιονδήποτε άλλο πάροχο, να διεξάγει παίγνια τύπου καζίνο (casino games) με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (random number generator – RNG) στο διαδίκτυο. Τούτο διότι τα προαναφερόμενα παίγνια είναι ιδιαίτερα εθιστικά και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλα για να συμμετέχουν σε αυτά παίκτες ευρισκόμενοι στην άνεση της οικίας τους ή γενικώς του προσωπικού τους χώρου. Άλλωστε, το Ελληνικό Δημόσιο, σταθμίζοντας από τη μια μεριά την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, και από την άλλη την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, επέλεξε να επιτρέψει μόνον την επίγεια διεξαγωγή των παιγνίων τύπου RNG, αδειοδοτώντας την εγκατάσταση και τη λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων. Εάν επιτρέπονταν η διεξαγωγή τέτοιων παιγνίων και μέσω του διαδικτύου, ο απεριόριστος αριθμός τους και η ευχέρεια πρόσβασής τους θα έρχονταν σε αντίθεση με τη νομοθετική στάθμιση που έκανε η Πολιτεία.

Έτσι, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του νόμου αυτού και στο πλαίσιο της σταδιακής απελευθέρωσης που επιχειρείται, θα δοθούν άδειες για τη διεξαγωγή στο διαδίκτυο τυχερών παιγνίων που παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό εθισμού και επικινδυνότητας, όπως τα παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών, όπως ενδεικτικά οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ.

Η διεξαγωγή του στοιχήματος προκαθορισμένης ή μη απόδοσης και του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στο διαδίκτυο απελευθερώνεται από το έτος 2020. Αντίστοιχα ενισχύεται ο ρόλος της ΕΕΕΠ ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, αρμόδιας για την εποπτεία των τυχερών παιγνίων.

Με την παράγραφο 7 του προτεινόμενου άρθρου εισάγονται νέες διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται οι κανόνες συγκρότησης από την Ε.Ε.Ε.Π. των καταλόγων αδειών (white list) και παραβάσεων (black list), των συνεπειών που επέρχονται καθώς και των υποχρεώσεων τρίτων, προκειμένου να λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αποτροπής της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναδιατύπωση, συμπλήρωση και αποσαφήνιση υφιστάμενης, ενώ ο τρόπος εφαρμογής περιλαμβάνεται εν μέρει στο υπό γνωστοποίηση σύμφωνα με τη διαδικασία της Οδηγίας 98/34/ΕΚ σχέδιο απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια», (2012/0710/GR – H10).

Η περίπτωση α’ της παραγράφου 9 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4002/2001. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί άμεση συνέπεια της τροποποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του ν. 4002/2011, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του σχεδίου άρθρου, εφόσον η διαδικασία αδειοδότησης απλοποιείται και θα καταβάλλεται παράβολο για τη λήψη της άδειας.

Η περίπτωση β’ της παραγράφου 9 του προτεινόμενου άρθρου αφορά την λήξη της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία λειτουργούσαν εταιρείες που δεν έχουν λάβει οριστική άδεια από την Ελληνική Δημοκρατία. Με τη νέα διατύπωση της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του ν. 4002/2011 και τη σχετική διασαφήνιση για το ποια παίγνια θα δίνονται άδειες, η διάταξη αυτή καταργείται. Για προστασία των εταιρειών και των παικτών, μετατίθεται η έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Avatar photo

Ο Jim συνηθίζει να μετράει φύλλα στο Blackjack, να παίζει στοίχημα και πόκερ, αλλά και να επενδύει στις χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου.