Το spread betting είναι ένα παράγωγο προϊόν που σας επιτρέπει να στοιχηματίσετε κάνοντας trading τις μεταβολές των τιμών διαφόρων τίτλων και αγαθών σε διάφορες χρηματοοικονομικές αγορές όπως μετοχές, ισοτιμίες, εμπορεύματα, δείκτες και πολλά ακόμα.

Το οικονομικό spread betting αποτελεί ένα μόνο από πολλά είδη επενδύσεων και στοιχημάτων στις οικονομικές αγορές. Μέσω του spread betting λογαριασμού σας έχετε πρόσβαση σε Αμερικάνικες, Ευρωπαϊκές κι Ασιατικές μετοχές, δείκτες χρηματιστηρίων, ισοτιμιών νομισμάτων και ομολόγων. Σας δίνεται η δυνατότητα να στοιχηματίσετε αληθινά χρήματα στις προβλέψεις σας εάν οι αγορές θα ανέβουν ή θα πέσουν, όπως περίπου θα ενεργούσατε εάν αγοράζατε μετοχές μέσω του χρηματιστή σας, ελπίζοντας πως θα ανέβει η αξία τους για να πουλήσετε με κέρδος στο μέλλον.

Αγορά και πώληση στο Spread Betting

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχήματα του spread betting για να κερδοσκοπήσετε στις μεταβολές των τιμών είτε οι αγορές ανεβαίνουν, είτε πέφτουν. Εάν αγοράσετε (long), τα κέρδη σας θα αυξάνονται σε άμεση συνάρτηση με την οποιαδήποτε άνοδο της τιμής. Εάν πουλήσετε (short), τα κέρδη σας θα αυξάνονται σε άμεση συνάρτηση με την οποιαδήποτε πτώση της τιμής. Αντίστοιχα, εάν είστε long στο spread betting και η τιμή της μετοχής πέφτει, θα υποστείτε ζημιά. Δείτε ένα παράδειγμα για να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι έννοιες αγορά (long) και πώληση (short).

spread-betting-παραδειγμα

Το spread betting είναι ένα προϊόν περιθωρίου (margined product) που σημαίνει πως απαιτείται η κατάθεση χρημάτων μόνο μικρού ποσοστού της συνολικής αξίας της θέσης σας. Με απλά λόγια ο λογαριασμός συνήθως πρέπει να διαθέτει μεταξύ 1 και 10% της συνολικής θέσης που στοιχηματίζετε. Αυτό ωστόσο συνεπάγεται πως τα πιθανά κέρδη αλλά και ζημίες του αρχικού σας κεφαλαίου είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με το πατροπαράδοτο trading ή στοίχημα.

Τι είναι το Spread;

Όπως σε κάθε άλλη μορφή trading, όπως το trading των μετοχών, οι εταιρίες spread betting εμφανίζουν δύο τιμές σε όλα τα στοιχήματά τους: την τιμή αγοράς/buy (στην οποία μπορείτε να μπείτε long εάν αναμένετε άνοδο της τιμής) και την τιμή πώλησης/sell (στην οποία μπορείτε να μπείτε short εάν αναμένετε πτώση της τιμής). Η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης είναι γνωστή ως spread. Όσο πιο μικρή είναι αυτή η διαφορά, τόσο πιο tight spread λέγεται ότι προσφέρει μια εταιρία spread betting, άρα και μεγιστοποίηση των πιθανών κερδών σας.

spread-betting-αγορα-πωληση

Μέσω του spread betting στην πραγματικότητα δεν κατέχετε τον τίτλο ή το αγαθό στο οποίο στοιχηματίζετε αφού όπως είπαμε είναι ένα παράγωγο προϊόν. Οι τιμές που βλέπουμε στα spreads ωστόσο προκύπτουν από το πραγματικό προϊόν στην κάθε περίπτωση και οι μεταβολές τους αντικατοπτρίζουν τη πορεία της πραγματικής του τιμής.

Οικονομικό Spread Betting

Έτσι εάν για παράδειγμα τοποθετήσατε ένα spread bet στη μετοχή της Vodafone του Αγγλικού χρηματιστηρίου, δεν αποκτήσατε μετοχές Vodafone αλλά αγοράσατε ή πουλήσατε την τιμή της Vodafone με την προοπτική η τιμή της πραγματικής μετοχής της να ανέβει ή να πέσει αντίστοιχα. Καθώς η μετοχή της Vodafone ανεβοκατεβαίνει στο χρηματιστήριο, ανάλογα θα μεταβάλλονται και οι τιμές στο spread betting.

οικονομικο-spread-bet

Avatar photo

Ο Jim συνηθίζει να μετράει φύλλα στο Blackjack, να παίζει στοίχημα και πόκερ, αλλά και να επενδύει στις χρηματιστηριακές αγορές του κόσμου.